Oppfølging av vedtak fra generalforsamlingen den 9. mai 2023.

Til alle beboere i Dyretråkket Borettslag

Oppfølging av vedtak fra generalforsamlingen den 9. mai 2023.

Styret ble av generalforsamlingen pålagt noen oppgaver. Vi har nå gjennomgått sakene og nedenfor
finner du styrets redegjørelser.
Facebook