Invitasjon til Beboer møte Dyretråkket Borettslag

Styret inviterer til orienterende beboermøte

i Grendehuset Vest (etasjen over Servicesentralen)

Mandag 12. desember kl. 18.00 – 20.00
Facebook