Aktuelt

Beboermøte om etablering av trivselspark

DATO: Onsdag 28. august 2019
TID: Kl. 19:00
STED: Kulturkaféen på BUSH, Dyretråkket 30

Som tidligere informert i årsmeldingen, har borettslaget mottatt 250 000 kr. i støtte fra Usbls bomiljøfond til å etablere en ballbinge på tomten ved siden av Åsbråten barnehage.
Denne tomten er såpass stor at styret mener det også er mulig å etablere en trivselspark hvor vi f.eks kan ha utekjøkken, pergula, dyrkekasser, bærbusker, frukttrær, treningsapparat m.m.

Pengestøtten fra Usbl må benyttes innen 31.12.2019. Derfor ønsker vi nå å invitere til et beboermøte hvor du kan komme med innspill, ideer og ønsker slik at vi sammen kan utvikle en trivselspark til glede og nytte for alle.

Det vil bli enkel servering på møtet.
Vel møtt!

Mvh
Styret