Varsel om reduksjon av felleskostnader til dekning av energi/strøm utgifter (brensels kostnader fjernvarme)

Vinteren og den hardeste fyringssesongen er over. Prisene på strøm og fjernvarme ble høye gjennom hele vinteren. Prisene er fortsatt rekordhøye og både myndigheter og fagmiljøer varsler at vi må regne med høye energikostnader i lang tid fremover.
Facebook