Forhåndsvarsel om generalforsamling i Dyretråkket Borettslag

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Dyretråkket Borettslag vil bli avholdt tirsdag 09.05.2023.

Frist for innmelding av saker er Mandag 10.04.2023

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling.

 
Facebook