Nyhetsbrev Dyretråkket Brl.  Juni 2022

Tusen takk for en flott generalforsamling og for bra fremmøte.
Nytt styre har nå blitt konstituert på styremøtet 07.06.2022 og ser frem til et godt samarbeid det neste året.

Protokoll fra Styremøte ligger på hjemmesiden under "Styremøter" (https://dyretrakketborettslag.no/temaer/protokoll-fra-styremte-07-06-2022)
Facebook