OBS! NABOVARSEL, TV-INNSPILLING - ÅSBRÅTEN - TV-serie kalt Holmlia Love, produsert for NRK

Monster AS skal i gang med innspilling av en ny TV-serie kalt Holmlia Love, produsert for
NRK. I den forbindelse skal vi filme noen scener her på Åsbråten, området vi filmer er
hovedsakelig ved Åsbråten rundkjøringen.
Det vil i perioden vi filmer oppleves som noe økt aktivitet i området, vi har en del biler,
personale og utstyr som skal inn ved oppstart og slutt.
Vi skal selvfølgelig vise hensyn ovenfor beboere, flytter unna, jobber stille, ingen skal filmes
uten samtykke og slikt vil gis tydelig beskjed om i forkant. Opptakene gjennomføres med
dyp respekt og dette er noe vi ønsker å presisere til alle.
Facebook