Velkommen til Dyretråkket Borettslag


 

publisert 01.11.18

Siden er for tiden under utvikling

 


publisert 18.03.18

NYE MEDLEMER TIL STYRET I DYRETRÅKKET BORETTSLAG

Valgkomiteen søker personer som ønsker å gå inn i Dyretråkket borettslag styret.

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av beboerne, så det er viktig med
engasjert styremedlemmer. Styret har blant annet ansvaret for å håndtere henvendelser, prioritere og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver, holde styremøter, følge opp prosjekter
og samarbeidspartnere.

I år er Følgende verv i styret på valg:

 

 • Styreleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
Kunne du tenkt deg å stille til valg, eller ønsker du å anbefale noen , tar valgkomitéen gjerne en prat med deg.

Søknader / tips kan sendes til hc@malm-haga.com eller legges i postkassen til:
Dinore Cakaj
Dyretråkket 28

Søknadsfrist: 3 april

Hilsen valgkomiteen i Dyretråkket

 


publisert 24.01.18

NABOVARSEL VEDRØRENDE STENGING AV VANNTILFØRSEL

Det skal utføres arbeider på kommunal vannledning for eiendommen. Arbeidene vil foregå:


FREDAG 26.01.2018 FRA KL 08:30 TIL 14:00

 

MERK!

 • Husk å tappe vann til dagens forbruk før vi stenger vannet.
 • Når vannet er tilbake kan det i en periode være brunt. Det er ikke helsefarlig å drikke vannet,
  men man bør vente med klesvask til vannet er klart igjen. Partikler kan forekomme og består
  av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet fra ledningene på grunn av endring i
  vannstrømmen.
 • Vannet kan være delvis eller helt tilkoblet mens arbeidene pågår. For å unngå skader på
  sanitærutstyr m.m. bør det ikke tappes vann i ovennevnte tidsrom.
Vi presiserer at vi er uten ansvar for skader som eventuelt oppstår grunnet vannforbruk i ovennevnte tidsrom.

Med vennlig hilsen
Askim Entreprenør AS

 

Nabovarsel Stenging av vannledning » (docx)

 


 

publisert 20.12.17

Dyretråkket Gang

DESEMBER 2017

 

Julefreden har nesten senket seg og i tillegg til å ønske alle god jul og godt nytt år har styret mye informasjon å dele med dere etter en begivenhetsrik høst. Vi har mange baller i luen og håper med dette å kunne gi våre beboere en god oppdatering på hva som skjer i borettslaget.

 

 

Dyretråkkets Gang » Desember 2017  (pdf)

 


 

publisert 13.07.17

Dyretråkket Gang

JUBILEUMSUTGAVE – JULI 2017

 

Det er en stor glede for det nye styret å kunne gi ut sitt første nummer av Dyretråkkets Gang i form av en Jubileumsutgave og spekke den med masse gode nyheter om positive ting som skjer i Dyretråkket borettslag. Siden ordinær Generalforsamling den 23. mai har det vært full aktivitet og nå gleder vi oss over å kunne dele noen av resultatene med dere. Med klar hovedvekt på svært hyggelige saker tillater vi oss derfor å åpne med en litt mindre trivelig sak, som vi ber alle dyretråkkinger ta på største alvor:

 

 

Dyretråkkets Gang » Juli 2017  (pdf)

 

publisert 21.04.17

VÅRDUGNAD

Lørdag 29. April Kl. 13:00 – 16:00


Etter vinteren er det mye (rusk og rask) som må fjernes.
Benker og rekkverk av trapper skal males. Det skal også rakes og feies på enkelte steder.
Møt opp utenfor vaskeriet på det tunet du bor kl. 13:00.
Om du ikke kan delta, kan du gjerne bidra med kake, vafler eller en kanne med kaffe.
Hyggetreff vil det bli etter at dugnaden er ferdig.
Håper å se mange av dere både på dugnaden og hyggetreffet.

MVH: Styret i Dyretråkket Borettslag.

 

VÅRDUGNAD ÅPEN CONTAINER

Vi skal bestille 4 containere til dugnaden. Disse vil bli plassert på begge tunene. Det vil være åpent fra kl.16 til kl.18 på Lørdag etter dugnaden.

Traller vil være tilgjengelig etter samme prinsipp som ved åpen carport.

 

Hva skal ikke kastes med blandet avfall?
Under ser du en liste over hva du IKKE har lov til å kaste iSEKK eller container.

Farlig avfall mm
Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler, takpapp, isolerglassvinduer produsert mellom 1965 og 1990

Impregnert treverk

Våtorganisk
Matavfall

Smittefarlig avfall
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.

Eksplosiver
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.

Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol

Kuldemøbler
Alle typer kjøleskap og frysere

Dekk
Alle typer dekk

De fleste av disse fraksjonene kan du imidlertid selv levere kostnadsfritt hos din lokale avfallsplass. Kontakt dem for nærmere informasjon.

Vi minner også om at hvis du skal bruke iSEKK til å kvitte deg med rene fraksjoner, som hageavfall, stein eller trevirke, må du IKKE kaste annet type avfall i samme iSEKK, da det vil innholdet i sekken bli priset som blandet avfall (gjelder kun den sekken du har blandet avfallet).

Hvis du mot formodning ikke følger disse retningslinjene, må du påberegne en tilleggsavgift som faktureres som avvik a kr 500,- eks mva per avvik).

Elektrisk
Elektrisk avfall kan ikke blandes med annet avfall, men må kastes i en separat iSEKK. Avviksgebyr vil bli belastet der elektrisk avfall er blandet med annet avfall.

 


publisert 02.04.17

 

De 3 som ble trukket ut fra de som leverte inn HMS skjemaet innen fristen og som vil motta et gavekort pålydende kr. 300,- til Oslo Kino er:

Grethe Hovinbøle D. 33

Mehmet Sahir Topal D. 31

Elisabeth Jansen D. 35

 

mvh

Styret.

 

 

 


publisert 15.02.17

 

VIKTIG MELDING FRA STYRET

 

Kjære alle andelseiere i Dyretråkket borettslag!

Styret varslet i siste utgave av Dyretråkkets Gang at det vil bli avholdt en ekstraordinær Generalforsamling torsdag 16. februar kl. 18.00 på Grendehus Øst i Bertramjordet.
Der skulle ombyggingsplanene av de gamle vaskeriene presenteres av arkitekt og en finansieringsplan for dette og andre viktige vedlikeholdsoppgaver legges fram. Planene forutsetter låneopptak og må derfor behandles av Generalforsamlingen.
Vi har dessverre ikke klart å fremskaffe all nødvendig dokumentasjon og må derfor utsette møtet.
Ny dato for ekstraordinær Generalforsamling er:

Torsdag 9. mars kl. 18.00 på Grendehus Øst, Bertramjordet

Innkalling vil bli sendt ut ca. fem dager før møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Dyretråkket borettslag

 

 


publisert 30.01.17

 

Dyretråkkets Gang Januar 2017

 

Riktig Godt Nytt År, kjære ”dyretråkkinger”! Som annonsert i forrige nummer av Dyretråkkets Gang er det mye spennende som er på gang i borettslaget. Styret vil vie det meste av denne utgaven til å orientere om forestående prosjekter i 2017 og finansieringsplaner  for disse. I tillegg vil dere få en liten statusrapport for den økonomiske situasjonen i Dyretråkket borettslag.

Åsbråten Sameie og Servicesentralen

Åsbråten Sameie og Servicesentralen står ovenfor ganske omfattende omstillinger. En arbeidsgruppe ble nedsatt i november 2016 for å analysere organisasjonen og bedriften. Arbeidsgruppa, ledet av Torsten Jütte, leverte en rapport med interessante funn den 20. januar. Målet for arbeidet er at de fire borettslagene her på Åsbråten skal få best mulige fellestjenester til konkurransedyktige priser. Selv om denne prosessen ikke på langt nær er ferdig har styret i sameiet allerede gjort besparende tiltak som vil gjøre utslag på prisen i 2017. For Dyretråkkets del er kostnadene allerede redusert med nesten 20 000 kr i måneden.

Servicesentralen drives nå med 1,5 årsverk mindre enn i 2016. Det vil si at det er én vaktmester mindre enn før. I tillegg er det besluttet å avvikle det årlige Kiel-seminaret for å spare penger.

 

Nedlegging av Carporten i mars

Vi på Åsbråten har lenge vært heldige å hatt vårt eget private søppeldeponi en gang i måneden i Carporten. Tilbudet har vært gratis å benytte men i realiteten betaler vi alle dyrt for denne tjenesten. Arbeidsgruppa som ble nedsatt for å evaluere Servicesentralen estimerte at denne ordningen koster hver enkelt husstand om lag 1 000 kr pr år, det vil si om lag 190 000 kr for Dyretråkket borettslag. Når vi i tillegg vet at det er relativt få av de 761 andelseierne på Åsbråten som faktisk benytter seg av tilbudet er vi alle med på å finansiere en lukrativ ordning for fåtallet.

Dyretråkket borettslag har mottatt 51 800 kr fra Åsbråten sameie i årlig leieinntekt for Carporten.

I forbindelse med  omstillingsprosessen som er i gang i Åsbråten Sameie og Servicesentralen falt det seg naturlig for styret i Dyretråkket å vurdere kost/nytte-verdien av denne ordningen. Vi har fått mange henvendelser fra andelseiere som synes ordningen er uforsvarlig dyr og anmodet oss om å avvikle ordningen. I tillegg får styret hyppige henvendelser knyttet til parkeringssituasjonen vår og frustrasjon over mangel på oppstillingsplasser.
Styret arbeider også med etablering av el-billadestasjoner og har i den forbindelse gått en del befaringer på aktuelle monteringspunkter. Når vi så fant ut at det beste og billigste stedet å etablere disse plassene var på området der Carporten er i dag, var det også et veiende argument for å si opp leieavtalen av Carporten.
Et annet viktig poeng er at det vil bli lettere å få tillatelse fra kommunen på vår søknad om bruksendring av vaskeriene for å omgjøre disse til boliger. Kommunen krever 1,5 oppstillingsplass for bil pr boenhet, noe vi ligger langt under. Å gjøre om Carporten til parkeringsplass vil dermed øke sjansen for å få innvilget dispensasjon fra kommunen og dermed muliggjøre byggeprosjektet.
I tillegg til overnevnte argumenter for nedleggelse er det rapportert om misbruk av ordningen (tilreisende og næringsdrivende leverer avfall til våre beboere for deponering i Carporten) og flere av Carportens nærmeste naboer er plaget av støy derifra.
Sameietstyret og de ansatte på Servicesentralen arbeider i fellesskap for å finne nye løsninger for Servicesentralen for å erstatte de deler av Carportens funksjoner som de trenger til sin ordinære drift. Selv om leiekontrakten løper til 1. juli vil siste åpne Carport være onsdag 1. mars. Dette er fordi det vil ta tid å avvikle hele anlegget.
Som erstatning for Carport-ordningen vil styret bestille konteinere to ganger i året i forbindelse med vår- og høstdugnader. Dette er et mer normalt servicenivå for søppelhåndtering i et borettslag.

 

Prosjekter i 2017

 

Ombygging av vaskeriene til leiligheter

I Dyretråkket har vi to nedlagte vaskerier; et lite hus i D.26 og en del av D.32, ved siden av styrekontoret. Styret har i samråd med arkitekt og eiendomsmegler konkludert med at å benytte disse ubrukte arealene til to nye boenheter vil borettslaget kunne oppnå en fortjeneste på minst 2 000 000 kr. I tillegg blir felleskostnadene fordelt på to ekstra andeler. Dette er en ”gavepakke” for borettslaget og vil bedre likviditeten vår og gjøre oss i stand til å foreta nødvendige vedlikeholdsoppgaver uten å låne store beløp.
Finansiering av ombyggingen av vaskeriene forutsetter selvsagt et låneopptak. Foreløpige beregninger har forsiktig anslått en byggekostnad på 1 600 000 kr. I forbindelse med dette finner styret det nødvendig og forsvarlig å samtidig ta opp tilstrekkelig ekstra lån slik at vi kan gå i gang med andre nødvendige vedlikeholdsoppgaver så fort som mulig. Ved salg av de to nye andelene vil all fortjeneste umiddelbart bli benyttet til å innfri deler av lånet.
For å presentere byggeprosjektet og få generalforsamlingens godkjenning til låneopptak vil styret avholde en ekstraordinær Generalforsamling torsdag 16. februar kl. 18.00 i Grendehus Øst på Bertramjordet. Innkalling med detaljert informasjon om prosjektet vil bli sendt ut senere. Vi venter på skisser fra arkitekten som vi håper å kunne vedlegge.

 

Rens og vedlikehold av ventilasjonssystemet

Vi har bestilt rens av ventilasjonssystemet i rekke-og småhusene i slutten av februar. Kanalrens AS vil utføre arbeidet slik de også gjorde i blokkene i 2014/15. I tillegg må vi skifte ut viftemotorene på alle loft i blokkene da disse ikke lenger fungerer så godt og har mange defekter.
Vi har innhentet tilbud på både reparasjon av det bestående anlegget og total utskiftning. Det er ingen tvil om at det vil lønne seg å skifte hele anlegget versus å reparere. I tillegg vil luftkvaliteten bli bedre og fuktbelastningen redusert. De nye motorene er langt kraftigere, har flere innstillingsmuligheter og er mer stillegående enn de vi har i dag. På bakgrunn av tilbudene vi har innhentet har vi budsjettert med 1 100 000 kr til dette.

 

Oppussing av oppgangen i D. 31

Mange av oppgangene i Dyretråkket begynner å bære preg av tidens tann. I løpet av de neste tre årene er målet å pusse opp alle oppgangene. Men her vil vi foreta en prioritering ut ifra nivå av slitasje. Oppgangen i D.31 har det mest akutte behovet og vil bli den første i rekken. Vi håper å kunne sette i gang arbeidene i løpet av våren 2017. Vi har budsjettert med 1 500 000 kr. til dette arbeidet.

 

Nye lekeplasser

Vi har vært så heldige å motta 100 000 kr i støtte fra USBLs Miljøfond til å etablere nye lekeplasser på tun 1 og 2. Vi har en budsjettramme på 500 000 kr og håper på mye frivillig innsats til våren og sommeren. Vi gleder oss med tanke på hvor fint vi kan få det – for både store og små.

 

Prosjektenes kostnad

Totalkostnaden for alle disse prosjektene er 4 700 000 kr. Dette planlegges finansiert ved å øke lånet vi har i DNB fra 13 000 000 til 17 700 000 kr. Fortjenesten på salg av to nye andeler (forsiktig anslått til 2 000 000 kr) vil umiddelbart brukes til å innfri deler av det nye lånet.
Det eksisterende lånet i DNB er avdragsfritt fram til 2023. Vi vil forsøke å øke lånet med de samme vilkårene vi har i dag.
I 2023 vil alle våre fire Husbank-lån innfris. Dermed vil vi bare ha et lån å forholde oss til. Avdrag og renter på våre nåværende lån utgjør 4 350 000 kr. i året. Med skisserte finansieringsmodell vil vi holde oss på dette nivået  fram til innfrielse i 2023. Deretter vil avdrag og renter utgjøre ca. 1 000 000 kr. årlig. Vi går dermed en langt lysere økonomisk framtid i møte.

 

Økonomistatus

Etter en grundig gjennomgang av økonomien i borettslaget kan vi si oss fornøyd med at vi nå har opparbeidet oss en god oversikt. Status er at gjelden er for stor og vi sliter med avdragsbetalingen på Husbank-lånene.
USBL anbefalte sterkt å øke husleien med 10% fra nyåret 2017. Etter en nøye gjennomgang og grundig utarbeidelse av budsjettet for 2017 bestemte vi oss for å ikke følge deres råd. Husleien forblir derfor uendret forutsatt at vi får Generalforsamlingens godkjenning av utbyggingsprosjektet med tilhørende finansieringsplan og låneopptak.
I tillegg til å si opp leieavtalen av Carporten og avvikle den dyre søppelkasteordningen (175 000 – 190 000 kr i året), har styret kontinuerlig fokus på besparende tiltak – både i form av å kutte kostnader og rasjonalisere driften.
For eksempel kartlegger vi mengden søppel med tanke på å redusere renovasjonsavgiften til Oslo kommune. Vi har grunn til å tro at vi har for stort volum på avfallsdunkene i søppelbodene. Fordi renovasjonsavgiften er direkte knyttet til antall konteinere og volum på disse er det et betydelig besparingspotensial.
I tillegg vurderer vi å kjøre en prøveordning med åpne søppelboder for å slippe daglig manuell rotering av avfallsdunkene i søppelbodene. Søppelhåndtering er en av de største utgiftene vi har og skal vi klare å få til en reduksjon så er det opp til hver enkelt beboer å være påpasselig med å kun kaste det som er lov å kaste her. Dette kan gi en besparelse på kr. 206 000 kr i året som er det vi betaler via Serviceavtalen for at en vaktmester skal håndtere søppelet daglig.
Avfallshåndtering utgjorde mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner i 2016.
Vi ser for oss å redusere dette med ca. 25% (300 til 325 000,-) i 2017. Dette er i tillegg til besparelsene fra Carporten.

Styret har også vedtatt at vi ønsker å redusere styrehonorarene med ca. 20%. Dette er 60 000 kr. mindre enn det som ble budsjettert i fjor.

 

Grunn til optimisme

Styret mener det er grunn til å være optimistiske dersom vi fortsetter å ha fokus på besparende tiltak og ikke minst gjennomfører de tiltakene vi har iverksatt og planlagt. Etter hvert vil vi opparbeide oss god likviditet og kan bruke penger til vedlikehold og forskjønnende tiltak som vil gjøre Dyretråkket til et enda triveligere sted å bo.
Etter at Husbank-lånene er nedbetalt i juli 2023 mener vi det er all grunn til å forvente en betydelig reduksjon av husleia. Dersom alle bidrar kan vi kanskje klare det før?

 

Vi glemmer aldri

Torsdag 26. januar ble den årlige minnemarkeringen for Benjamin Hermansen avholdt ved minnestatuen av ham på Åsbråten. Mange møtte opp og tente lys til minne om Benjamin som brutalt ble fratatt livet sitt av nynazister 26. januar 2001. Markeringer fant sted mange steder i landet, til minne om Benjamin og i håp om et samfunn fritt for rasisme. Glem ikke!

 

Vel møtt til ekstraordinær Generalforsamling 16. februar kl. 18.00.

 

 


publisert 29.01.17

 

 

VALG i Dyretråkket borettslag.

 

Nå er tiden igjen inne til å tenke gjennom hvordan du ønsker at borettslaget skal drives.

Du kan være med på å påvirke styrets arbeid gjennom å foreslå nye medlemmer til styret.

Har du tanker rundt hvordan borettslaget skal drives på best mulig måte slik at andelshaverne ikke blir økonomisk skadelidende og bygningsmassen og grøntområder blir vedlikeholdt på en fornuftig og god måte. Kanskje du er den vi trenger for 1 eller 2 nye år, eller har du noen å foreslå?
SVARFRIST 20. FEBRUAR

Mvh

Valgkomiteen

Last ned skjema for forslag til styremedlemmer her:

Valg skjema

 

 


publisert 09.01.17

 

Informasjon fra Skiforeningen i Oslo

Å få oppleve gleden av friluftsliv eller delta på aktiviteter er dessverre

ikke en selvfølge for alle. Det er mange som faller utenfor.

Aktiv fritid for alle er et prosjekt initiert av Skiforeningen som tilbyr

aktiviteter og friluftsopplevelser til dem som ellers ikke ville hatt

muligheten, enten p.g.a fattigdomsproblematikk eller annen sosial

ekskludering.

Vårt mål er å gi flere muligheten til å delta på fritidsaktiviteter og kurs

sammen med andre, uavhengig av inntekt og sosial situasjon.

Aktiv fritid for alle støttes av midler fra Barne-, ungdoms- og

Familiedirektoratet.

I denne omgang ønsker vi velkommen til følgende aktiviteter:

Vinterferien:

Skiforeningen inviterer familier, barn, ungdom og voksne til åpne skidager i

vinterferien på Skullerud og Vestli/Stovner.  Se vedlagt flyer.

Påmelding er nødvendig for grupper over 6 personer. Send påmelding til

cbe@skiforeningen.no<mailto:cbe@skiforeningen.no>

 

Skidag på Vestli/Stovner, Lørdag 18. februar

Skiforeningen inviterer til skidag i skileikområdet på Vestli/Stovner. Se

vedlagt flyer.

Åpen og gratis for alle.

Andre kommende aktiviteter:

-    Markadagen på Sognsvann, søndag 5. februar, kl 11.00- 15.00

Skileik i regi av Skiforeningen og andre aktiviteter. Utlån av skiutstyr.

Åpen og gratis for alle.

-    Måneskinnstur for barnefamilier til Vangen i Østmarka, lørdag 14.

januar:

<http://www.skiforeningen.no/kalender/maneskinnstur-i-ostmarka/?eventid=6242

http://www.skiforeningen.no/kalender/maneskinnstur-i-ostmarka/?eventid=6242

-    Les mer om alle kommende aktiviteter i Skiforeningens

aktivitetskalender: http://www.skiforeningen.no/kalender/

 

Ledige gratis kursplasser

Vi har fortsatt noen få ledige gratis kursplasser igjen til Barnas skiskole,

og ledige kursplasser til ungdom og voksne i kursperiode 2 og 3.

NB! Barnas skiskole starter allerede neste helg (lørdag 14. januar og søndag

15. januar, så søknader må sendes til oss snarest!.

Barnas Skiskole Helg �Gratis plasser

Kursene går over 5 uker (1 gang pr uke x 75min). I løpet av kurset lærer

barna grunnleggende skiferdigheten gjennom skileik. Kursprogrammet tilpasses

barnas ferdigheter. Fokuset er å ha det gøy på ski. I 2017 går kursene fra

uke 2 - 6.

Vi har et begrenset antall gratisplasser (friplasser) å tilby. Friplass kan

søkes på grunnlag av vanskelig økonomisk situasjon over tid, eller annen

sosial ekskludering. Benytt vedlagt søknadsskjema for friplass. Søknaden må

begrunnes. Alle søknader vil behandlers konfidensielt.

For mer informasjon om helgeskiskolen:

<http://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/barnas-skiskole/aktuelt/alt-o

m-helgeskiskolen/>

http://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/barnas-skiskole/aktuelt/alt-om

-helgeskiskolen/

Langrennskurs for ungdom og voksne- Gratis plasser

Skiforeningen tilbyr langrennskurs, klassisk og skøyting, for enkeltpersoner

og grupper på alle ferdighetsnivå.

Vi har et begrenset antall gratisplasser (friplass) å tilby. Friplass kan

søkes på grunnlag av vanskelig økonomisk situasjon over tid, eller annen

sosial ekskludering. Benytt vedlagt søknadsskjema for friplass. Søknaden må

begrunnes. Alle søknader vil behandler konfidensielt.

 

For mer informasjon om kursene:

 

 <http://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/langrennskurs/>

http://www.skiforeningen.no/kursogarrangement/langrennskurs/

 

Merk vedr kurs:

Noen kurs kan være fullbooket, men vi prøver å finne et passende kurs så

langt det lar seg gjøre.

 

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

 

Med vennlig hilsen
Ceinwen B. EdwardsAktivitetskoordinator

 

Aktiv fritid for alle

 


publisert 05.01.17

 

Innsamling av juletrær

 

Da er julen over for denne gang.

Til de av dere som har juletrær som skal kastes så har renovasjonsetaten satt opp henting 14.01.17 kl. 12:40 - 12:55 ved rundkjøringen Sparbutikken.

Ikke sett igjen noe her før 13.01.17.

mvh

Styret og Servicesentralen.

 

 

 

 

 

 


 

publisert 22.12.16

 

 

Dyretråkkets Gang

Desember 2016

 

Vi går en spennende tid i møte med mange planer for kommende år. Som nevnt i forrige utgave ønsker vi blant annet å gjøre om de gamle vaskeriene til boliger. Et arkitektfirma er i gang med tegne- og søkeprosessen og vi vil så snart skissene er klare avholde en ekstraordinær Generalforsamling for å presentere prosjektet og vedta finansieringsplanene.
Vi kommer tilbake med omfattende informasjon til dere angående dette og mye annet i en januarutgave av Dyretråkkets Gang. Men vi kan røpe en godnyhet allerede: Styret har vedtatt at det ikke blir husleieøkning fra nyåret.
Julehøytiden er dessverre forbundet med økt brannfare og for at alle skal føle seg trygge ønsker vi derfor å minne om noen gode huskeregler knyttet til brannvern: 

·        Gå aldri fra levende lys
·        Koble fra lysende julepynt og elektriske artikler dersom du skal reise bort
·        Sjekk batteriet i røykvarsleren
·        Vend om på brannslukningsapparatene  (ikke riste)
·        Forsikre deg om at du har innboforsikringen i orden

 

Sist men ikke minst vil vi også minne om at vi har totalforbud mot fyrverkeri i borettslaget.

 

Styret i Dyretråkket borettslag vil med dette takke for året som har gått og ikke minst ønske alle våre andelseiere og beboere en riktig

 

God Jul og Godt Nytt År!

 

 

 

 


publisert 14.10.16

 

Informasjon fra Servicesentralen

 

 

 

 


publisert 27.09.16

Informasjon sendt ut fra Hafslund (SMS)

Hafslund Varme utfører i disse dager omfattende forbedringer i fjernvarmenettet for å forhindre framtidige lekkasjer. I denne forbindelse utføres en midlertidig stans av fjernvarmeleveransen i ditt område fra 29.09.16 kl:09:00 til 29.09.16 kl:16:00. Les mer på www.hafslund.no/driftsmeldinger for oppdatert informasjon. Vi beklager ulempene dette medfører.
 

mvh

Styret

 


publisert 20.09.16

 

Informasjonsbrev til beboere i Dyretråkket Borettslag

 

Rollebytter i styret

I siste beboerskriv som ble utgitt i slutten av mai, hadde vi en presentasjon av medlemmene i det nye styret. Vi har imidlertid byttet litt om på rollene siden den gang. Som de fleste sikkert fikk med seg innkalte vi til ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av juni der daværende styreleder Dag Smestad av helsemessige årsaker ba om å få fratre vervet. Valgkomiteen innstilte daværende nestleder Synnøve Tafjord Lærum som ny styreleder og Dag Smestad som styremedlem. Det ble flertall for valgkomiteens innstilling.
Ved konstituerende styremøte ble Jim Roland valgt som nestleder. Med unntak av juli måned har vi hatt hyppig møtevirksomhet og høy aktivitet og føler nå at vi har blitt et velfungerende styre som samarbeider godt og der alle trives.
I siste skriv redegjorde vi for våre mål, samt påbegynte og forestående oppgaver. Det er derfor på høy tid med en statusoppdatering for våre kjære beboere og ikke minst informere om nye og aktuelle saker. Det var stort fokus på økonomi i forrige nummer og det blir det også denne gang. Men vi starter med noen gladsaker.

 

30-årsjubileum neste år

Dyretråkket borettslag fyller 30 år i 2017. Det har vi ikke tenkt til å la gå upåaktet hen! Våre gode naboer i Bertramjordet jubilerer også slik at her tenker styrene i de to lagene at det er hyggelig og naturlig at vi lager en felles jubileumsfest. Vi har ikke begynt planleggingen men vi kan røpe såpass at vi har ambisjoner om å lage en skikkelig feiring med både musikalske og kulturelle innslag fra scenen, god mat og drikke og festlige aktiviteter for både store og små. Bertramjordet borettslag har allerede erfaring med å arrangere fest fra sitt 25-årsjubileum, så vi er heldige som kan dra veksel på deres erfaringer.
Det er mange musikalske talenter i nabolaget og vi oppfordrer alle som vil bidra med musikk eller underholdning til å melde seg til Birger Egge-Hoveid som bor i Bertramjordet 44. Han kan kontaktes på e-post birger.egge.hoveid@gmail.com.
Meld også gjerne ifra om du kjenner noen vi burde spørre. Vi har ikke satt noen dato for feiringen, men vi skal sørge for at den blir lagt utenom Ramadan slik at alle kan delta.

 

Ladestasjoner for el-bil

Vi har fått inn 3 konkrete tilbud på ladestasjoner. Vi kommer til å velge et alternativ med 4 stasjoner plassert på veggen mot carporten ytterst mot veien. Det gjenstår fortsatt litt saksbehandlingstid da vi skal søke om tilskudd fra Oslo kommune. Vi kan ikke si når ladestasjonene er på plass men det går framover.

 

Nye lekeplasser

Her har det stått stille i sommer men vi er nå igang igjen med å planlegge lekeplasser og skal etterhvert få inn tilbud fra flere leverandører.
Innen 1. november skal vi sende inn en søknad til USBLs miljøfond. Vi skal i tillegg undersøke muligheten for å søke støtte fra Oslo kommune.
Vi regner med at det ikke skjer noe før til våren igjen.

 

Dugnad

Når været begynner å bli kjøligere om høsten er det på tide å begynne å forberede grøntarealene våre for den kommende vinterperioden. Høstdugnaden er nå tidfestet til 1. – 2. oktober, så sett av datoene til å gjøre det ekstra fint i borettslaget. Vi planlegger en fellesdugnad og kommer tilbake til sted, tid og innhold. På kvelden kan vi samle oss til et hyggelig lag med kake og kaffe på fellesarealet. Dugnaden vil blir varslet ca. 7-10 dager i forkant. Om du ikke kan delta, kan du gjerne bidra med en kake, vafler, suppe eller en kanne kaffe. Følgende skal gjøres under dugnaden:

• Rydde fellesarealer

• Beskjæring av busker

• Fjerne løv

• Plukke søppel

• Annet forefallende arbeid

 

Planer for ombygging av vaskeriene til leiligheter

Borettslaget har ubrukt eiendom i de gamle vaskeriene og det viser seg at det er vanskelig og ulønnsomt å få leid ut disse til egnet virksomhet. Vi har derfor undersøkt muligheten for å bygge om disse bygningene til leiligheter. Fem arkitektfirmaer og en eiendomsmegler har vært på befaring for å vurdere mulighetene og lønnsomheten ved en slik ombygging og salg. Det er stort sprik i prisene til arkitektene men en ting har de hatt til felles; alle mener at dette vil bli svært salgbare objekter og at vi kan tjene flere millioner. Vi er helt i startfasen av prosjektet og kan foreløpig ikke gi noen inngående detaljer, men vi skal holde dere oppdatert

på utviklingen. Denne muligheten anser styret som svært positivt med hensyn til vår pressede økonomiske situasjon. Som de fleste vet tar slike byggesaker lang tid, blant annet fordi det er lang saksbehandlingstid hos Plan- og bygningsetaten og før vi tjener penger må vi investere betydelige beløp i ombyggingen. Men med så sikre salgsobjekter anser vi det som helt uproblematisk og risikofritt å låne penger til dette.

 

Parkeringssituasjonen i Dyretråkket borettslag

Styret får til tider henvendelser om at gjesteparkeringen er full, og spørsmål om vi skal gjennomføre noen form for parkeringskontroll der. Styret vil derfor orientere om hvorfor vi ikke gjennomfører parkeringskontroll der. På generalforsamlingen i Dyretråkket borettslag 10. april 2013 ble det vedtatt at all parkeringskontroll skulle opphøre, med unntak av parkeringskontroll på gangvei og innenfor bommene.
Avtalen vi har med P-service i dag gjelder altså kun parkeringskontroll på gangveiene i borettslaget.
Da dette er et generalforsamlingsvedtak, trengs det nytt generalforsamlingsvedtak for å opphøre det gamle. Dersom du ønsker gjeninnføring av at bilene på parkeringsplassene f.eks.må ha godkjennelse fra styret og at det gjennomføres parkeringskontroll av dette, slik det var tidligere, må du foreslå dette til neste års generalforsamling, som normalt holdes i april måned.
Styret kan videre informere om at ca. 2/3 av de 189 leilighetene i borettslaget har garasjeplass knyttet til sin andel. Det er i dag 44 disponible gjesteparkeringsplasser, 32 på plassen ved rundkjøringen og 12 ved innkjøringen til garasjeanlegget under Dyretråkket 26.

 

Slutt på utdeling av maling i 2017

Som et ledd i våre kostnadsbesparende tiltak har vi vedtatt å fase ut ordningen med gratis utdeling av maling til gjerder i 2017.

 

Reklamasjonsskjemaer og oppfølging av dette

I sommer sendte vi ut reklamasjonsskjemaer til beboerne der vi anmodet dere om å fylle ut antatte reklamasjoner etter oppussing av fasadene. Dette ble gjort som en konsekvens av at det kom inn flere og flere klager på utført arbeid og vi følte derfor et behov for å systematisere dette og kartlegge omfanget slik at det blir enklere og mer effektivt for oss å fremme en samlet reklamasjon til entreprenøren. Fristen for innlevering var 31. august. Reklamasjonene er ennå ikke fremmet slik at det er fortsatt mulig å sende inn. Men vær rask!

 

Trafikale forhold

Vi har mottatt mange klager og bekymringsmeldinger knyttet til de trafikale forholdene i borettslaget i det siste. I sommer ble et barn påkjørt av en bil. Det gikk heldigvis bra med barnet men vi følte det påkrevet å iverksette tiltak og det førte til at vi gjeninnsatte låssylinderet i bommen ved Dyretråkket 1. Alle bommene i borettslaget kan åpnes med den såkalte Oslonøkkelen som kan kjøpes på Servicesentralen. Taxier og utrykningskjøretøy har disse nøklene. For at bommene skal ha noen funksjon er det imidlertid svært viktig at alle tar ansvar for å låse bommene igjen etter passering. Selv om vi forventer redusert trafikk med låste bommer er det nødvendig at alle begrenser kjøring til eiendommene til et minimum og kun gjør det når det er helt nødvendig for av- og pålessing av tunge ting eller syketransport.

Når økonomien tillater det ønsker vi å få fartsdumper og selvlukkende bommer i borettslaget.

 

Økonomien vår

Mange andelseiere har spørsmål om økonomien i borettslaget utover det man greier å lese selv av årsregnskapet og årsberetningen. Vi skal prøve å besvare følgende spørsmål; hva slags bilde tegner seg av vår økonomi sett utenifra, er økonomien i borettslaget god og sist men ikke minst, burde vi regulere nivået på fellesutgiftene? De siste årene har økonomien i Dyretråkket vært veldig preget av rehabilitering av blokkene og småhusene. Styret har vært tydelig overfor beboerne om at rehabiliteringsprosjektet ikke skulle medføre økning av felleskostnader. Rehabilitering ble finansiert via lån fra Sparebank 1 og seinere flyttet til DNB på grunn av bedre rentebetingelser. Også i månedene etter avsluttet rehabilitering fulgte styret linjen om at felleskostnader ikke skulle økes.
Nå planlegges det ny nødvendig vedlikeholdsarbeid, og det er på tide å vurdere borettslagets økonomiske situasjon på nytt for å kunne bestemme kursen for de kommende årene.

Lån

Vi har gjeld til:

• Husbanken kr 27 mill. pr 31.08.2016. Vi betaler avdrag ca. kr.298 300 pr måned. Avdragene vil øke årlig fram til 2023.

• DNB kr 13 mill. pr 31.08.2016. Avdragsfritt frem til 2023

Som dere ser har vi ganske mye gjeld og store avdrag som vi betjener pr kvartal. Dette er en stor belastning på likviditeten vår. Vi jobber derfor med flere muligheter, som for eksempel å flytte all gjelden til DNB for å dempe belastningen.

 

Om penger på bok

Det bør tas utgangspunkt i en månedsleie i reserve til enhver tid som et minimumsbeløp,
det vil si kr 1 136 000. Et hvert selskap bør etter vår vurdering budsjettere med en kassebeholdning på ca. 10–15 % av selskapets totale inntekter i løpet av et år for å ta høyde for svingninger i likviditeten. Dyretråkket har pr dags dato svært dårlig likviditet, det har derfor vært nødvendig med bruk av kassekreditt med høy rente i deler av året. Likviditet kan oppsummeres som de til enhver tid tilgjengelige midlene borettslaget har til å betale regningene i tide. Det bør være et mål at vi ikke bruker kortsiktige lån/kassekreditt til å betjene løpende utgifter. Det vil medføre et stort kortsiktig likviditetsmessig utlegg uten inntekter på kort sikt. Vi kan få alvorlige vanskeligheter på grunn av dårlig likviditetsstyring, selv om tallene ved en regnskapsavslutning kan se greie ut.

 

Det nye styret har vært sparsom med pengebruken, og alle våre samarbeidspartnere er informert om situasjonen vår.

Våre tiltak for å kutte kostnader og forbedre likviditeten er:

 

• Hevet terskelen for utskifting av vinduer og dører; styret har gitt beskjed til Servicesentralen at det kun     skal bestilles reparasjon/utskifting dersom det er helt påkrevet.

• Utdeling av maling utgår fra og med neste år.

• Redusere kjøp av tjenester som har liten verdi eller er kostbart.

   Lavere frekvens på innleid gatefeiing i sommerhalvåret er et slikt eksempel.

• Ombygging av de gamle vaskeriene til leiligheter.

• Forhandling med leverandører, for eksempel har vi redusert kostnadene til renhold med ca. kr 4000 pr       måned fra oktober. Vi forhandler også for øyeblikket om nye forsikringsavtaler.

• Flytte Husbank-lånet til en annen bank for å redusere store kvartalsvise avdrag.

• Gjennomgå serviceavtalen for å forsøke å redusere kostnader til vaktmester- og beboertjenester.

• Gå inn for kostnadsbesparende tiltak i Åsbråten sameie som for eksempel å avvikle det årlige                   Kiel-seminaret.

• Søke økonomisk støtte til nye lekeplasser fra USBLs Miljøfond.

• Senke styrehonorarene.

• Informere og bevisstgjøre andelseierne/ beboerne om hvordan vi alle kan være med å redusere                felleskostnadene ved å forbruke mindre varmtvann/varme, redusere forsøpling osv.
   For eksempel kan vi få ned renovasjonsavgiften betraktelig ved å gå ned i volum på søppeldunkene.

Enkelte utgifter er rimelig forutsigbare, slik som kommunale utgifter. Noen utgifter er greie å planlegge, som vesentlige deler av vedlikeholdsoppgavene, mens andre må man bare håndtere når de kommer. For å sikre en stabil økonomi vil det være fornuftig å etablere et vedlikeholdsfond for å slippe og lånefinansiere alt vedlikehold i framtiden. Dyretråkket borettslag har tidligere valgt å finansiere større vedlikeholdsoppgaver og rehabilitering ved hjelp av lån med en løpetid tett opp til levetiden for tiltaket. Vi burde i den forbindelse nevne at vi må lånefinansiere nært forstående nødvendig rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid, slik som utskiftning av vifter på loftene i blokkene, rens av ventilasjonssystemet i småhusene hvor det også må påregnes reparasjoner og oppussing av oppgangene. Levetiden på takene på rekkehusene er ca. 30 år og må trolig skiftes innen få år. Vi vil også få utgifter til nye lekeplasser og etablering av El-billadestasjoner. Borettslaget har de siste årene holdt felleskostnadene stabilt. Denne linjen bør nå revurderes og felleskostnader bør økes gradvis. På denne måten unngår man behovet for økninger i store trinn og opprettholder forutsigbarheten.

 

Så gjenstår det bare å ønske alle beboerne en riktig fin høst!

Hilsen

Styret

 


publisert 16.09.16

 

Åsbråten Beboerforening har delt ut høst programmet sitt i alle postkassene i tillegg til oppslagstavlene i oppgangene.

Den finnes også her: HøstProgram

Mvh Jim Roland

 

 


publisert 16.06.16

 

Under er et skriv utarbeidet av Securitas med tips om forebyggende tiltak i forbindelse med sommerferien.

Hilsen Styret

 

 

 


publisert 06.06.16

 

 Innkalling

til ekstraordinær generalforsamling

Dyretråkket Borettslag

Tidspunkt: 9. juni 2016 kl. 18:00

Sted: Åsbråten Kulturkafe, Dyretråkket 30 

 

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Dyretråkket Borettslag

Tidspunkt: 09.06.16

Sted: Åsbråten Kulturkafe, Dyretråkket 30

Saksliste

1. Konstituering

2. Valg av styreleder og et styremedlem

Oslo, den 6. juni 2016

 

Styret i Dyretråkket Borettslag 

 

Sak 1: Konstituering

1.1 Valg av møteleder

1.2 Valg av sekretær

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

1.5 Godkjenning av innkalling

1.6 Godkjenning av saksliste

Sak 2: Valg av styreleder

Av personlige grunner har styreleder Dag Smestad valgt å trekke seg som styreleder og vil, hvis generalforsamlingen vedtar det, bytte plass i styret med styremedlem Synnøve Tafjord Lærum slik at han blir vanlig styremedlem og Synnøve Tafjord Lærum blir styreleder.

 

Valgene gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2017

 

Last opp innkallingen her. Husk å fylle ut med navneseddel og eventuelt fullmakt og ta med til møtet.


publisert 25.05.16

Informasjonsbrev til beboere i Dyretråkket Borettslag

 

 

 

Nytt styre!

13.april var det generalforsamling i Dyretråkket borettslag og borettslaget fikk et nokså nytt styre. Vi har fått ny styreleder, ett nytt styremedlem og tre nye varamedlemmer. Ettersom vi er så mange nye i styret, ønsker vi i dette informasjonsbrevet å introdusere oss selv, samtidig som vi skal gi dere informasjon om hva vi jobber med i styret nå og hva som vil være viktig for oss å fokusere på i fremtiden.

 

Styremedlemmer og varamedlemmer

Dag Smestad

Styreleder

 

Adresse: Dyretråkket 34

Utdannelse: Master i Prosjektledelse.

Jeg har 35 års yrkeserfaring innen forretning og prosjektledelse. Jobber i dag i full stilling som kalkulatør og innkjøper.Jeg er en lagspiller. Jeg har vært en stor sportsentusiast i alle år, f.eks. fotballspiller, fjellklatrer, turgåer, skiløper, etc. frem til for ca. 10 år siden, da jeg fikk diagnosen MS.

 


Jeg er dedikert til at Dyretråkket borettslag skal være et trygt og hyggelig borettslag å bo i, samt at borettslaget i liten grad skal bidra til forurensing av miljø. Målsettingen min i styret er å senke felleskostnadene gjennom tett oppfølging og god styring av borettslagets økonomi.

 

 

1077487_1396987167192411_302595995_o.jpgSynnøve Tafjord Lærum

Nestleder

Jeg er 40 år gammel og kommer fra Asker. Jeg er gift og har en datter på 15 år og en stesønn på 18 år. Familien vår flyttet til Dyretråkket 1 på nyåret i 2014, etter å ha bodd i Bydel Gamle Oslo i mange år. Jeg har sittet i styret i Dyretråkket borettslag i ett år. Jeg har tidligere styreerfaring fra to borettslag, Asker Kulturelle Fellesråd, Muskel og Skjelett Tiåret (MST), Kampen Barneteater og Kampen skoles musikkorps.
Jeg har studert spansk og pedagogikk, og har blant annet jobbet som miljøassistent, forskningsassistent, undervist i engelsk i Mexico og vært manager i British Airways Executive Lounge. Jeg har slitt med helsa i mange år og i 2013 ble jeg uføretrygdet. Jeg har imidlertid en restkapasitet og er heldig som kan jobbe litt ved siden av.

 

 

 

 


Det er spennende å få være med i styret i Dyretråkket borettslag. Takk for tilliten! Min største drivkraft for å være med i styret er å være med på å skape et trygt, stabilt, inkluderende og nytenkende borettslag. Mitt inntrykk er at det er veldig mye godt å bygge på her, men at det samtidig er behov for modernisering og effektivisering av driften. Styrearbeidet bør tuftes på grunnleggende verdier som respekt, ansvarsfølelse, nysgjerrighet og åpenhet. Styret må representere en profesjonalitet som er en organisasjon på vår størrelse verdig. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere!

 

 

 

Jim Roland

Styremedlem

Jeg bor i Dyretråkket 34 med kone og 2 barn. Vi har bodd her siden 2007 og stortrives. Jeg har en bachelorgrad som Data Ingeniør og jobber som IT konsulent.

Jeg har vært med i styret siden 2012.
For meg er det å være med i styret i borettslaget mitt, min måte å bidra til at vi får det slik jeg tror de fleste vil ha det. Jeg synes det er viktig å bidra til det samfunnet man lever i. Noen gjør store ting, men mange kan gjøre små ting. Summen blir et flott sted å bo!

 

 


I styret har jeg ansvaret for hjemmesiden vår, og alt som har med tekniske ting å gjøre. Jeg har også ansvaret for ventilasjonsarbeidet som vi startet med i fjor, og som vi vil fortsette med i år.

 

 

Haci Mehmet Guclu

Styremedlem

 

Jeg er 36 år og jobber som revisor hos K-Team AS på Kolsås, hvor jeg trives veldig godt. Jeg har bodd i Dyretråkket borettslag siden 1998. Jeg trives veldig godt her. Dette er et sted hvor ”alle kjenner alle”, vi har flott natur i nærheten og ikke minst kort avstand til stranda.
Jeg er en sosial mann som er samfunnsengasjert. Mine hovedinteresser er fotball, sportsfiske og være i naturen. Fisketurer i vann, elver og sjø er en flott avkobling fra en hektisk hverdag. Jeg tar gjerne en tur i skog og mark, eller fjellet for den saks skyld.

 

 

 I styret har jeg hovedansvaret for økonomien, sammen med styreleder. Jeg er interessert i å se på hvordan vi kan spare penger, samtidig som vi skal drive forsvarlig drift av borettslaget. Som et ledd i dette jobber jeg med å gå igjennom en del av borettslagets avtaler for å se hvilke rom vi har for å spare penger og få en oversikt over hvilke utgifter vi kan vente oss.

 

 

Nora Persvold

Styremedlem

Jeg kommer opprinnelig fra Hole, en kommune ca. 1 time fra Oslo. Jeg flyttet til Dyretråkket 18 i 2011.
Jeg er 24 år, utdannet jurist og jobber i UDI. Jeg har vært med i styret siden 2013. Jeg har også vært varamedlem i BUSH AS, og det siste året har jeg vært nestleder der.

 

 

 

I styret har jeg ansvaret for juridiske spørsmål. Jeg er interessert i at borettslaget skal drives forsvarlig, både juridisk og økonomisk sett. Jeg er interessert i å jobbe for at borettslaget skal holde høy standard, og at det skal se fint ut her. Jeg er derfor opptatt av kontinuerlig vedlikehold av bygningene og fellesarealene. Sparing er viktig for meg, slik at vedlikehold i fremtiden vil være mulig. 

 

 

Andrew Fraser-Smith

Varamedlem

Jeg kommer fra England. Jeg har bodd i Oslo i snart 12 år. De 9 siste årene har jeg bodd på Holmlia (6 år i Bertamjordet/3 år i Dyretråkket). Jeg har tre barn på 12, 9 og 6 år. 

Jeg har en Bachelor i Økonomi og Mastergrad i Utviklingsstudier. Jeg jobber som Controller i DNV GL.Jeg er hovedtrener på Blindern RK og trener en del med Crossfit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Benchi

Varamedlem

 

Jeg har bodd i Dyretråkket borettslag siden 1995. Jeg jobber i helsevesenet. Jeg har tidligere vært styremedlem i Åsbråten Beboerforening. Jeg er en oppegående og aktiv dame som bryr seg om sitt borettslag og ønsker å bidra til et bedre fellesskap og nærmiljø.

 

 

 

 

I styret har jeg ansvaret for facebookgruppen vår og er med i grønt-gruppa. Jeg er opptatt av at grøntarealene våre skal se bra ut.

 

 

 

Olga Golovinskaya

Varamedlem

Jeg er fra Russland og har bodd i Norge siden 2008. Jeg har en sønn på 13 år. Jeg flyttet til Dyretråkket borettslag for to år siden og trives veldig godt her.
Jeg har doktorgrad i biologi og har derfor mye kunnskap om planter og natur. 

 

 

 

 

 

 

Jeg er med i grønt-gruppen og bryr meg mye om de grønne arealene hos oss i Dyretråkket. Jeg liker harmoni rundt meg og liker ikke at folk kaster søppel på bakken.

 

 

 

 

 

 

Utdeling av maling fra styrerommet

 

For å få en oversikt over hvor mye maling som blir delt ut i løpet av et år og hva malingen brukes til, har vi i styret startet en ny praksis ved utdeling av maling. Praksisen innebærer at når du ønsker maling fra styret til å male gjerder, vil vi i styret be om å få se hva malingen skal brukes til. Ett styremedlem vil da bli med deg på befaring, slik at du kan vise frem hva malingen skal brukes til. På den måten kan vi i styret få en oversikt over hvordan det står til med gjerdene i borettslaget, samt at vi kan estimere hvor mye maling den enkelte beboer trenger. I tillegg vil utdeling av maling registreres i et skjema som vil oppbevares på styrerommet.

Vi minner igjen om at malingen som utdeles fra styrerommet kun skal brukes på gjerder.

 

 

Grønt- gruppa informerer

 

Dyretråkket Borettslag har en egen grønt- gruppe. Den består av Maria og Olga og har som oppgave å fremme ”grønne” forslag til styret eller uttale seg om saker  om grøntarealene som styret ønsker synspunkter på.

Målet for grønt- gruppen er å gjøre fellesområdene vakrere og mer innbydende. Når alt er mer velholdt, er det til glede for oss alle!

Hovedoppgaven vår er å forberede og gjennomføre vår- og høstdugnader. Nå har vi gjennomført vårdugnad og vi vil i den forbindelse takke alle som stilte opp på dugnaden! Vi fikk gjennomført en god del av planene våre. Ved neste dugnad vil vi sette opp enda flere planer og vi håper så mange som mulig kan delta, slik at vi kan gjennomføre alle planene vi har for høstdugnaden. Blant annet ønsker vi å male alle utemøblene på fellesarealene og kutte flere busker og trær. Å gjennomføre flere og større prosjekter på fellesarealene på dugnadene, vil gi en besparing for borettslaget, ettersom å få utført prosjekter av ekstern leverandør koster mye.

Vi ser alle at utearealene ser annerledes ut etter en felles innsats. Dugnadene er viktig for vedlikeholdet, og det er derfor viktig at alle som kan, stiller opp. Det er flere i borettslaget som interesserer seg for hagestell. Beboere som er ivrige etter å ta vare på og utvikle borettslagets grønne områder, er hjerteligst velkommen til å ta kontakt og komme med forslag til oss. I felleskap kan vi gjøre mye for å utvikle fellesområdene våre. Ta kontakt med oss på Facebook!

 

Lekeplassene

Som informert i beboerskriv av 04.05.16, er dessverre mange ev lekeapparatene i Dyretråkket i så dårlig forfatning at vi har sett oss nødt til å stenge av og fjerne flere av dem. I følge en HMS-rapport fra Aktiv Areal AS er flere av apparatene i såkalt fareklasse A og B, noe som betyr at det er fare for liv og helse ved bruk. De lar seg dessverre heller ikke reparere.

Flere lekeapparater har blitt fjernet allerede, men de største apparatene må fjernes med mini-gravemaskin, noe som har forsinket prosessen noen dager. I tillegg har vi hatt flere helligdager med stillstand i arbeidet. Derfor har vi midlertidig merket disse apparatene med skilt om at de er stengt på grunn av fare. Etter lovnader fra Åsbråten Servicesentral skal resterende lekeapparater med fareklasse A og B fjernes mandag 23.05.16. Dersom det skulle bli ytterligere forsinkelser vil vi oppfordre alle foreldre om å være snille og passe på at deres barn ikke benytter dem i mellomtiden.

Styret har allerede begynt å hente inn anbud på nye lekeapparater. Det vil være naturlig å forsøke å oppgradere begge lekeplassene i sin helhet når vi først er i gang. Dette blir en stor utgift for borettslaget som ikke ligger inne i årets budsjett, men vi skal vri og vende på hver krone, søke tilskudd fra USBLs Miljøfond (dessverre ingen tildeling før på slutten av året), samt sjekke ut muligheter for å søke økonomisk støtte fra kommunen og andre steder. Vi kan spare betydelige beløp på å gjøre en del av arbeidene på dugnad, så vi håper at alle nevenyttige og engasjerte beboere bruker sommeren til å lade opp til dyst!  

 

 

Utleie av Grendehus Øst

Grendehus Øst på Bertramjordet er nylig oppusset og er flott innredet og utstyrt med fasiliteter for både møtevirksomhet og fest. Grendehuset kan leies av alle, men beboerne i Dyretråkket får som medeiere svært gode leiebetingelser. I tillegg til fullt kjøkkenutstyr og servise har lokalet også trådløst internett, lerret og framviser som kan kobles til PC. Grendehuset rommer møte-/festsal, peisestue, kjøkken, garderobe og toaletter. Huset har plass for inntil 50 personer.

Priser:

Leie fredag/lørdag/søndag: kr. 1500 for beboere (kr. 3000 for andre). Man får disponere lokalet hele helgen.

Leie øvrige dager: kr. 500 for beboere (kr. 1000 for andre)

Depositum: kr. 3000

Rengjøring av lokalet kan bestilles for kr. 950 (dersom man ikke ønsker å gjøre det selv)

Utleie administreres av Åsbråten Servicesentral. Dersom du er interessert i å leie må du ta direkte kontakt med dem.

 

Økonomi

 

Dyretråkket borettslag har hatt store utgifter knyttet til rehabilitering de siste årene. Denne utgiften ble dekket gjennom opptak av lån på kr. 13 000 000 i SpareBank 1. Vi har refinansiert dette lånet og flyttet det til DNB. Vi fikk redusert rentekostnadene våre, og vil i den forbindelse spare 0,60 %.

USBL har gitt signaler om at det er nødvendig å øke felleskostnadene med f.eks. 10%, men styret ser dette som absolutt siste utvei. Det er imidlertid riktig at vi har svak likviditet/resultat og har høye kostnader. I den forbindelse har det nye styret hatt flere møter der utgifter og inntekter ble grundig gjennomgått. I tillegg har vi hatt møter med økonomisk rådgiver i USBL. Vi ser nødvendigheten av å gjøre drastiske grep for å senke utgiftene betydelig så raskt som mulig. Det nye styret har stort fokus på alle kostnader, både store og små.

Styret har en del store utgiftsposter i regnskapet fra tidligere. Noen av disse kan vi ikke forhandle om eller endre på i 2016, da det allerede er inngått tidsbestemte avtaler med flere leverandører, og disse er også bindende for nåværende styre.

Vi vil informere om at å øke leieinntektene ikke er vår agenda på dette tidspunktet. Derfor er vi i en progress med flere sparetiltak. Ett av disse er å undersøke kostnadene ved å installere bevegelsessensorer i trapp, oppgang, korridor og garasje for å redusere strømkostnadene. Lys i fellesarealene er også alltid på, selv i lyse sommertider. Her ser vi også muligheten til å spare. Vi vil videre i større grad enn tidligere forsøke å søke tilskudd fra det offentlige til ulike oppdrag vi ønsker å utføre.

Vi skal fremover være i god dialog med leverandører som leverer de beste besparende løsningene, som gagner økonomien og miljøet vårt. Styret har opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med denne problemstillingen. Vi vil fortløpende snu og vende på alle avtaler og utgifter, og jobbe med omforhandlinger og besparende tiltak. Forhåpentligvis vil vi med alle deres hjelp nå vårt økonomiske mål.

 

 

Elbil


På årets generalforsamling ble det vedtatt at det nye styret skal jobbe videre med ladestasjoner for elbiler. Dette er blitt fulgt opp og vi kan med glede opplyse om at vi jobber med flere alternativer og løsninger ut fra følgende kriterier:

·        Praktisk hensiktsmessighet

·        Kostnad

·        Lik tilgang for alle andelseiere.

Vi har valgt bort flere alternativer og jobber videre med følgende 2 alternativer.

Egen ladevegg ute
Det har vært foreslått å etablere en egen vegg eller en rekke med ladeplasser i gjesteparkeringen. Tanken var da at de med elbil kunne bytte til seg plasser der. Dette vil bli langt billigere med tanke på kostnader til ombygging av infrastrukturen.

Etablere noen dedikerte ladestasjoner

Med ekstra strøm tilgjengelig kan vi etablere noen dedikerte ladestasjoner. Disse må da kun benyttes til ladning, og ikke fungere som vanlige parkeringsplasser, slik at kapasiteten utnyttes best mulig. Vi ser for oss en løsning der man betaler både for tiden man står der og for strømforbruket. Dette vil være nødvendig for å sikre at man ikke opptar en ladeplass lenger enn nødvendig.

Det er fordeler og ulemper med begge alternativene og vi jobber fortløpende med å velge den mest rettferdige, praktiske og økonomiske løsningen. Flere leverandører er blitt kontaktet og det vil komme mer informasjon senere.

 

Veien videre

 

Styret jobber nå med å få oversikt over blant annet hvilke saker som må behandles, hvilke utgifter som venter oss og hva det tidligere styret har vedtatt og som må følges opp. På toppen av dette, behandler vi alle løpende saker som dukker opp. Vi ber derfor om forståelse for at ting tar litt ekstra tid nå. Vi ser frem til å få en ordentlig oversikt, slik at vi kan bli mer effektive og behandle saker som vi vet at dere vil ha behandlet raskt.

I perioden fremover vil vi ha stort fokus på utgiftene borettslaget har og forsøke å redusere disse. Som et ledd i dette skal styret gjennomgå alle avtalene borettslaget er bundet av. Dette er et stort og tungt prosjekt som nødvendigvis vil ta tid.

 

Styret i Dyretråkket borettslag ønsker dere alle en god uke 

 

 


20.05.16

Viktig Info Dyretråkket Borettslag

 

Til beboere i Dyretråkket
 
Inspeksjon kummer for Hafslund Varme AS
Vi er bestilt av Hafslund Fjernvarme \S for inspisere deres kum,
vi trenger derfor tilgang til din bolig
 
tirsdag 25.05.16 mellom kl.1200-1500
Ring 97 614 777 mellom kl 08.00 — 16.00 eller send en sms med adresse
og tidspunkt om passer.
P forhånd takk.
Med vennlig hilsen
VVS Gruppen AS

 

Vi viser til skrivet sendt ut fra VVS gruppen på oppdrag fra Hafslund Varme.

Dette gjelder alle leilighetene i bakkeplan i småhusene og rekkehusene. Hafslund Varme ser etter lekkasjer og vil undersøke alle kulverter og stoppekraner i gulv og vegg i disse leilighetene.

De har allerede vært på runder i Grensen og Åsbråten.

 

Mvh Styret

 

 


publisert 14.05.16

 

Vi ønsker alle en god pinsehelg og en fin 17. mai feiring og vil samtidig takke for strålende innsats på dugnaden forrige helg!

 

mvh

Styret

 

 


publisert 09.05.16

 

 

 

 


publisert 01.05.16

Dugnad Våren 2016

Lørdag, den 7. mai kl.14

 

Vi håper at flest mulig kan bidra med litt tid.

Møt opp utenfor vaskerihuset på tunet du bor,
der vil det bli tildelt arbeidsoppgaver og redskap som trengs.

Etterpå blir det boller, brus og kaffe utenfor SPAR butikken.

 

Velmøtt til felles innsats Lørdag 30. April!

Dyretråkket Borettslag, Grøntgruppa

 

 

 


publisert 11.04.16

Minner om Generalforsamling Onsdag 13. April kl 19 på Kulturkafèen.

Husk å ta med ferdigutfylt registreringsblankett/fullmakt!

Velkommen!

 

 


publisert 19.03.16

Ny utgave av Dyretråkkets Gang ligger nå ute!

 

 


publisert 21.02.16

Ny kollektiv bredbåndsavtale med GET

Styret i borettslaget har gjennom Multinett inngått ny kollektiv bredbåndsavtale med GET.

Avtalen innebærer at alle får den minste hastigheten (5/5) bredbånd inkludert i husleien.

De som i dag betaler selv vil fra 1. april betale en lavere månedspris. Hvor mye ser man i tabellen under.
GET har justert hastighetene oppover nå i februar og deres nye priser ser man også i tabellen (Veil. pris).
Prisen til dere er den første prisen i tabellen (Pris pr mnd.), altså mye lavere enn markedsprisen.

De som kun bruker internett til aviser og nettbank og ikke til film vil antagelig klare seg med den laveste hastigheten og vil slippe å betale noe som helst.
Nåværende billigste alternativ fra GET er S30 som koster kr.399,-.
Dermed vil de som velger den inkluderte bredbånd spare kr.4788,- årlig.

 

Abonnement

Hastighet Mbps

Pris pr mnd.

Veil. pris

Kollektiv 5a

5/5

Inkludert

-

S 30

30/15

289,-

458,-

M 75

75/20

369,-

558,-

L 150

150/20

449,-

638,-

XL 250

250/20

549,-

699,-

XXL 500

500/50

849,-

999,-

 

Hvis dere har spørsmål om dette så er det bare å komme innom styrerommet mandager mellom 18 og 19 så vil vi svare.

Styret


publisert 11.02.16

 Valg i Dyretråkket Borettslag

Nå er tiden inne til å tenke gjennom om du er enig i at borettslaget må drives på beste mulig måte for andelshaverne med minst mulig økonomiske utgifter. I tillegg er det viktig at bygningsmassen og grøntområder blir vedlikeholdt på en fornuftig og god måte. 

Klikk på linken for skjema for å melde interesse til oss i valgkomiteen for å bli med i styret, enten du selv eller noen du kjenner.

Svarfrist - søndag 06.03.16

mvh

Valgkomiteen.  

Interesseskjema til valgkomiteen

 

 


publisert 10.02.16

 

Ny utgave av Dyretråkkets Gang ligger nå ute.

 


publisert 19.01.16

Utskifting av brannslukkere

Som et ledd i Styrets HMS arbeid skal det nå utføres utskifting av brannslukkere i borettslaget.

Trygg P6TSPulverapparatene byttes ut. Det vi si at alle får et nytt apparat og alle de gamle samles inn.

 

Du trenger ikke å være hjemme,
men alle MÅ sette ut pulverapparatet sitt på dørmatten.
Før kl 08.00.den 25.01.2016

 

Er du bortreist på tidspunktet ta kontakt med styret eller Trygg og Sikker v/Ketil Branting på ketil@tryggogsikker.nofør du reiser.

 

Utskifting vil skje mellom
kl 08.00 og 12.00 Man 25 Januar og utføres av Trygg og Sikker As

 

 

 

 

 

 

 

mvh
Styret

 

 


publisert 14.01.16

Ny utgave av Dyretråkkets Gang er nå ute.

 


publisert 22.12.15