Om oss - Styret/styrearbeidet

Styret/styrearbeidet

Styret i et borettslag er en arbeidsgruppe med plikter og rettigheter som fremkommer blant annet av Borettslagsloven. I hverdagen er det styret som vurderer og tar avgjørelser, og koordinerer ulike tiltak i borettslaget.
Styret kontaktes på dyretrakket.borettslag@multinett.no

Styrets oppgaver og plikter
Det er styret, med styrelederen i spissen, som leder borettslag og sameier. Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser. Altså er det styret sin oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i årsmøtet, og å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste. Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Å drifte borettslaget og sameier innebærer å holde oversikt over økonomien, kreve inn fellesutgifter, betale regninger, håndtere HMS-oppgaver og kalle inn til og holde styremøter. Det er også styrets oppgave å ta seg av vedlikehold av bygningene og fellesarealene. Dette kan være bestilling av tjenester og renhold, eller å engasjere håndverkere og entreprenører til oppussing- og rehabiliteringsprosjekter.

Styrets ansvar
Styret velges av eierne i borettslaget eller sameiet for en periode på normalt to år. I denne perioden har du som styreleder eller styremedlem et personlig ansvar for å overholde pliktene som inngår i styrevervet. Avtaler som er inngått med tjenesteleverandører og samarbeidspartnere gir ikke fritak for pliktene. Tvert i mot skal styret sikre at driftsavtalene oppfylles og utføres på en forsvarlig måte.

Beboerne forventer ofte stor grad av tilgjengelighet fra styret, og spesielt styrelederen. Styret mottar ofte mange spørsmål og henvendelser fra beboerne, og forholdet mellom ris og ros kan være ubalansert. Mange kan oppleve styrevervet som krevende, men det er også givende fordi du blir kjent med borettslaget eller sameiet og beboerne på en unik måte.

Tidsomfang og honorar
Styrearbeidet gir ofte bred kontakt med mange av beboerne i borettslaget eller sameiet. Det kan dukke opp situasjoner som klager mellom naboer eller beboere som bryter borettslagets eller sameiets husordensregler eller ikke overholder sine økonomiske forpliktelser som betaling av felleskostnadene. Som styreleder har du ansvar for å løse slike situasjoner på en rettferdig måte og i henhold til gjeldende lovverk.

Du mottar som regel et honorar for arbeidet du gjør i styret. Størrelsen på honoraret fastsettes av generalforsamlingen eller sameiermøtet, og varierer fra ett borettslag eller sameie til et annet. Vanligvis vil styret få et honorar som de fordeler seg i mellom i tråd med et vedtak i styret. Det vil være naturlig å fordele honorarer i henhold til arbeidsbelastning og ansvar.

Styret

Styreleder
Tom Haugen
Nestleder
Ramia Riad Abdelhak
Styremedlem
Ali Hussein El Abbas
Styremedlem
Maa Slyngstadli
Styremedlem og sekretær
Emilie Olsen