Aktuelt

Dyretråkkets gang April 2020

Bedre sent den aldri, her er kopi av Dyretråkkets gang for april for de som ikke fikk med seg den.
Radonmålingen i Dyretråkket Borettslag

Nå er den første etappen av radonmålingen avsluttet. Hver andelseier får et brev som
forteller hver enkelt eier, hva resultatet ble for de som har deltatt i målingen. Resultatene ser
veldig flotte ut. Når det gjelder radoninnholdet i sporfilmene fra andelseierne, ligger de
fleste under 100 bq/m3, men som styret hadde forventet, er det noen av andelseierne som
må ha en oppfølging, da enkelte sporfilm ligger langt over det som stråletilsynet kan
godkjenne. Da det har vært radonmåling i borettslaget tidligere, har noen av andelseierne
fått installert radon sug og Duka ventilasjon.
Styret vil komme tilbake til de andelseier som trenger en oppføling etter påsken.

Følgene andelseier har radon sug

Dyretråkket 1, Dyretråkket 2, Dyretråkket 8, Dyretråkket13, Dyretråkket 22, Dyretråkket
33, Dyretråkket 35 og Dyretråkket 54.
Følgene andelseier har Duka ventilasjon
Dyretråkket 2 og Dyretråkket 20
Registrering av informasjon til Styret
Når det gjelder de skjemaer/purringer som dere i den siste tiden har mottatt i postkassen i
forbindelse med kartleggingen av mailadresser/telefonnummer og garasjeplasser, er det
viktig at der som andelseier / beboer utfyller og returner disse skjemaene tilbake til
postkassen ved styrekontoret. Styret har inn til nå, mottatt 75 %. For å kunne gjennomføre
prosjektet MÅ vi ha inn flere skjemaer.

SH-Bygg AS

Da våren er kommet til Dyretråkket borettslag, har SH-Bygg AS kommet i gang med vasking
av fasadene på blokkene før at de forsegler tegl veggene og fugene. Da arbeidstiden pr.
blokk varierer kan SH-Bygg AS ikke si nøyaktig når de er ferdig på hver enkelt blokk. Der
hvor det blir jobbet, skjermes med gjerde og plast, men SH-Bygg AS anbefaler beboerne å
holde vinduene lukket, samt vær oppmerksom på når man nærmer seg jobbsonen.
Jobben forventes å være ferdig rundt en uke etter påsken. Jobben er blitt litt forsinket pga.
coronavirusene.
SH-Bygg AS ber alle følge FHI føringer vedr.: Corona smitte. Alle bedes holde 2 m avstand til
de ansatte som holder på med jobben.
Vend

Ny avtale met Get

Dyretråkket Borettslag og Multinett har inngått en ny avtale med Get fra og med 1. april
2020 for levering av TV og bredbåndstjenester.
Nu har beboerne dermed tilgang til et av Norges raskeste og mest innholdsrike underholds
tilbud, og Getappen som bare digger.
Man kan selv velge å bytte ut TV- og bredbåndstilbudet du får inkludert i avtalen med to
andre alternativer så man får det sommer passer best for seg og familien sin.
Styret kan anbefale å bruke litt tid til å gjøre seg kjent med hjemmesiden og appen til Get

Vår dugnaden

Når det gjelder våre dugnaden, er den utsatt til når coronavirusene er over. Det blir ikke
heller satt ut kontainer.