Aktuelt

Dyretråkkets gang

Dyretråkkets gang 
November utgaven 2020                              
I år kom det en behagelig overraskelse fra Gjensidige forsikring, at Dyretråkket Borettslag er blitt tildelt kr. 101 616.- i kunde utbytte.


Styret har fått et tilbud fra EL-Kontakten AS om oppgradering av EL-skapet til andelseierne. Pris sikringsskap komplett med inntil 6 kurssikringer og hovedsikring kan leveres for Kr. 6 500.- inkl. mva.
Tilbudet inneholder:
  • Demontering og innsamling av gammelt opplegg som eavfall
  • Bytte til nye digitale jordfeilautomater med 30mA utløsergrense
  • Nytt overlastvern
  • Ny avdekking med merking
  • Oppdatert kursfortegnelse
  • Samsvarserklæring
  • Sluttkontroll med måleresultater
Ekstra kurser som er montert utover standard byttes for. Kr. 800.- inkl. mva. pr. kurs. Bestillingsfristen er frem til 31.12.20

De andelseier som ønsker et nytt EL-skap, samt økning av verdien av boligen sin, ligger en bestilling i postkassen ved styrekontoret i Dyretråkket 27

Dyretråkket Borettslag har opp igjennom tiden hatt store utgifter ved utskiftning av vinduer. Dette har ikke skyldes at vinduerne har råttnet pga. manglene vedlikehold, men dere imot at dele av hengselen som den gang ble laget i plast, ikke har klaret tidens tann. Disse vil nå bli skiftet ut etter hvert med det nye hengsel som er blitt utviklet av gutter i servicesentralen. Dette vil spare borettslaget for X antall tusende vis av kroner i fremtiden. Så nå vil det bli bløtkake og julebrus til gutter. Et stort Klaus til servicesentralen.

Styret har søkt om bomiljøtilskudd i Oslo kommune, hvor borettslaget er blitt tildelt kr. 51 000.- til oppussing av uteområdet i borettslaget. Det er 50 % av det beløpet styret har søkt om. Da vi har søkt om kr. 102 000.- må borettslaget selv betale 50 %. Borettslaget må da selv betale kr. 51 000.-
Søknaden om bomiljøtilskudd innvilges da det vurderes at tiltaket/-ene støtter opp om ordningens formål og utfyller kriteriene i utlysningsteksten. Formålet med bomiljøtilskuddsordningen er å bidra til attraktive og sosiale bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tiltaket har som formål å bidrag til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.


Vi i Dyretråkket Borettslag, har fått innvilget lånet på kr. 3 000 000.- i Handelsbanken som vi har søkt om for å øke likviditeten i borettslaget. Lånet er på 1.55 % pa. med en effektiv rente på 1.60 % pa.


Etter fellingen av den svære furu i sommer ved Dyretråkket 13, er asfalten blitt reparert pga. røttene til furuen var blitt så store opp igjennom årene, at asfalten var blitt ødelagt. Dette var en HMS sak som måtte utføres, da det var en fare for gående. Jobben ble utført av EF Drift AS.
Prisen ble på kr. 54 188.- inkl. Mva.