Aktuelt

Dyretråkkets gang

Oktober 2020 utgaven
Høst dugnad i Dyretråkket borettslag.
Som en fast tradisjon, ble høst dugnaden avholdt i Dyretråkket borettslag også i år. I år ble den avholdt i helgen 03 og 04 Okt. Styret takker alle store som små for oppmøte så den kunne bli gjennomført. For innen hadde styret bestilt et stort les med fallbark som ble levert på fredagen, og som skulle fordeles på begge legeplassene.
Imens at barken ble jevnt fordelt, var det flere beboere som tok runden med å plukke søppelen som lå i borettslaget. Med det flotte oppmøte av beboer, ble hele dugnaden gjennomført på lørdagen. Dugnaden ble avslutte med is til alle barn og voksen som deltok. Styret takker også vaktmester Eirik fra servicesentralen for sin deltagelse, så dugnaden kunne bli gjennomført uten problemer.

Vedlikeholds spyling
26.02.20 kl. 18:00, hadde vi et presentasjons møte med NRC Group sammen med daglig leder Terje Christiansen fra Servicesentralen. Møtet omhandlet vedlikeholdsspyling av avløpsledningene i Grensen, Åsbråten og Dyretråkket borettslag. Da de 3 lagene gikk sammen om en felles avtale, fikk vi et bra tilbud, da vi er til sammen 611 enheter.
Vedlikeholdsspylingen for Dyretråkket sin del, ble startet opp mandag 12. Oktober kl. 08:00. Etter planen, vil jobben stå ferdig 23. Oktober Kl. 14:30
Det vil bli en runde nr. 2 for de som ikke var hjemme på det avtalte tidspunkt.
Det er en garanti på utført arbeide i 3 år. for stammen, og 2 år for grenrør fra kjøkken og til stamme.
Til slutt, vil det bli tatt en intern etterkontroll av bunnledninger med kamera for kontroll av kvalitet.
Det var flere som hadde benytt muligheten til å levere nøklen til styreleder, så NCR Group kunne utfører jobben sin.
Jobben har gått planmessig, men med et par enkelt utfordring, hvor det krevete lett ekstra jobbe for NCR Group.

Dyretråkket D-31
For å fortelle litt om Dyretråkket 31, står vi overfor en stor utfordring ikke minst en økonomisk. Da Dyretråkket borettslag er medlem i S N E (Søndre Nordstrand Enøk) skal vi prøve å få løst oppgaven vi står overfor på best mulig måte. Denne jobben vil involverer mange spesielt de beboer som bor i Dyretråkket 31.
Når vi har fått kartlagt jobben vil den bli lagt ut på anbud til de bedrifter som vi har en ramme avtale med.
Selve jobben består i, at da Dyretråkket 31 ble bygget, ble det kun montert en stoppekran for hvert to leiligheter, og det er ikke lov etter dagens normer.

Andels nr. på postkassen, inngangsdøren og bodene til andelseieren.
Som alle nok har fått med seg, er det blitt monter et klistermerke med andelsnummert til andelseierne nederst venstre hjørne. Det vil også bli montert et klistermerke på siden av inngangsdøren til hver andelseier i den øverst dele. Grunnen til dette, er at det er mange andelseier som ikke har et dørskilt på inngangsdøren sin. Og til slutt, vil det bli montert et skilt på hver bod til beboerne, så man kan se hvem som har hvilken bot.
Det er blitt laget et oppslagsverk til Åsbråten servicesentral, så vaktmestren kan se hvem som bor hvor, i det tilfelle hvor de skal avlegg et besøk hos andelseierne.

Duka radon i borettslaget for de andelseier som har et for høyt Bq/m3
DUKA Ventilasjon i Randers er en av Danmarks førende leverandører av systemløsninger til boligventilasjon. De har produsert ventilasjonsprodukter siden 1968 og har løpende utbygget vårt sortiment, så det motsvarer markedets behov. Vi jobber sammen med eksterne eksperter og rådgivere for at sikre, at alle produkter er testet og av prøvet, så det hele passer sammen som en systemløsning. I de fleste huse i Danmark er det innbygget produkter fra DUKA Ventilasjon. Det er kjøp 100 stk. for montering i hos de andelseier som er mest plaget av radon. Det kan varier fra 2 til 4 produkter pr. andel.
 • Frisk luft betyder sundere inneklima
 • Fjerner fukt i bad og kjøkken
 • Færre støvpartikler og bedre trivsel
 • Motvirker fuktskader i boligen
 • Genanvendelse av varmen med mekanisk ventilasjon
 • Høyre salgsverdi for en sund bolig med et godt inneklima
 • Senker Radon og CO2-nivauet
Strømavtale med Polar Kraft AS
18. Juni 2020, inngikk styret en strømavtale med Polar Kraft AS. Samtidige med at vi får billig strøm i borettslaget, fortelle vi også alle Usbl medlemmene hvor Dyretråkket borettslag legger i forhold til geografien.
Ved denne avtalen, spare borettslaget over kr. 50 000.- i året i strøm.
Som styreleder og på vegne av styret, er jeg veldig fornøyet med denne avtalen. Jeg kan selvfølgelig anbefale den til andre borettslag.
 • Både Usbl-medlemmer og borettslaget/ sameier får
 • Lav strømpris
 • Ingen skjulte påslag
 • 2 % bonus til medlemmer
 • 2 % storkundebonus
Trivselshagen
Sommeren 2020, kan vi alle se tilbake på at vi fikk etablert en trivelsehage i borettslaget vår.
Styret søkte om penger i bomiljøtilskudd i Oslo sør-satsing, hvor vi fikk tildelt penger til å gjennomføre prosjektet. Gleden har vært stor for både store og små beboere. Det er blitt bygget 10 veksthusa med tilhørerne åker, hvor man kan så og plant det man ønsker. Selve jobben med å monter veksthusa og bygge åkerne stod servicesentralen for.
Det ble også kjøpt inn forskjellige frukt treer som eple og plomme, samt fruktbusker som solbær, bringebær, stikkelsbær, rips og druer som alle andelseiere kan få glede av. Da det har vært en positiv opplevelse med trivselshagen, planlegger styret å bygge ut med flere veksthuse til neste år, samt å bygge en pergola med bord og benke, hvor så beboeren kan nyte sin medbrakte mat og drikke. Det er flere steder vi kan søke om penger. Samtidige at vi kan søke om penger, forplikter vi også med en egenandel.