Aktuelt

Dyretråkkets gang

 September 2020 utgaven

Sykkelstativer.

Tross økonomien i Borettslaget vil styret gå en befaring når det gjelder sykkelstativene i borettslaget. Vi ser det nødvendig å få byttet ut disse stativene. 
Totalt dreier det seg om 22 stativer til en pris på kr. 10 538.-.

Ny merking av søppelbodene.

Som nok alle beboere har lagt merke til, er alle søppelbodene merket på nytt, så vi alle kan legge søppelet på rett plass ☺

Nummerering av garasjeplasser.

Alle parkeringsplasser er nå blitt nummerert etter oppsett fra USBL og Servicesentralen.

Radon Ventilasjon.

Som tidligere fortalt, har Styret laget en avtale med Nordisk Eiendomsutvikling AS / Elyseon AS om innkjøp av 40 Duka ventilasjonsvifter. Monteringen er delt opp i 3 runder. Det vil bli installert mellom 3 til 4 enheter hos hver andelseier som har for høyt radonnivå, fra siste målinger. 
De som vil få installert et Duka produkt i første runde er følgene andels nummere.
Runde nr. 1
117 -102 -89 -88 -74 -63 -62 -60 og -37.
Runde nr. 2
149 -145 -142 -116 -82 -73 -72 -69 -68 -61 -59 og -48.
Andre som bør vurderes er
56 -47 -65 -66 og -146.
De som er berørt, vil få beskjed i god tid.

Oslo søppeltaxi AS 975 38 989

Hvis det noen andelseier / beboer som trenger en søppeltaxi, 
kan dere ringe Oslosøppeltaxi på telefon 975 38 989.

Varsling om hagestell til 17 andelseier.

Rett før fellesferien, fikk 17 andelseier en påminnelse om hagestell. 
Etter en befaring, har størsteparten utført påminnelsen i form av reparasjon og maling av gjerde, samt at det er flere andelseiere som har montert ny platting. 
Det er en stor fornyelse å gå en tur igjennom Borettslaget.

Avtaler med leverandør.

Styret jobber med å gå igjennom i alt 17 avtaler med leverandører. 
Det gjelder også en gjennomgang når det gjelder en fornyelse av forsikring i Borettslaget.
Som tidligere fortalt, har styret få en strømavtale med Polar kraft AS. Denne avtalen vil gi Borettslaget en besparelse på rundt 50 000.- til 60 000.- i året.

Avtale med P-Service.

Rett før fellesferien, inngikk styret en avtale med P-Service, at de skulle hjelpe oss med å få etablert parkerings oblater. De andelseier som har bil, vil få et oblat for privatbil, samt to oblater for gjester. Det vil bli sendt ut et skriv til samtlige beboere.

Andelsnummert på postkassen.

Alle postkasser vil med tiden få montert et klistermerke med andelsnummert nederst i venstre hjørne. 
Det skylles at navneskiltene på postkassene blir forandret igjennom tiden.

Dugnad i Borettslaget.

Dyretråkket Borettslaget holder dugnad 3 til 4 Oktober. Det vil bli sendt ut et eget skriv, når tiden nærmer sig.


Styret ønsker alle en god helse i disse underlige tider.
Situasjonen utfordrer og påvirker oss alle.
Vi må stå sammen i dugnaden for å begrense koronasmitten.

Med vennlig hilsener
Styret i Dyretråkket Borettslag.
V/ Henrik G. Madsen.