Aktuelt

Endring avdrag på fellesgjeld april 2023

Avdrag fellesgjeld 2. kvartal 2023     
 
I månedene januar, februar og mars er det blitt innkrevet et for lavt beløp til dekning av avdrag på fellesgjeld. Årsaken er av teknisk karakter som en følge av forskjell mellom bankens nedbetalingsplan og borettslagets budsjettoppsett. Vi vil rette opp feilen fra og med april måned slik at innbetalingene vil bli riktig i forhold til nedbetalingsplanen. Beløpene som er betalt for lite i første kvartal, vil ikke bli innkrevet. Borettslaget vil dekke dette beløpet gjennom sitt ordinære budsjett. Fra og med juli vil avdragsbeløpene reduseres siden lånene i Husbanken da vil være innfridd.
USBL og Styret i Dyretråkket Borettslag beklager feilen som har oppstått.

Med vennlig hilsen
Styret                                                  


Se vennligst vedlegg i PDF