Aktuelt

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Dyretråkket Borettslag

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Dyretråkket Borettslag vil bli avholdt tirsdag 09.05.2023.

Frist for innmelding av saker er Mandag 10.04.2023

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamling.

 
For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:
  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamling.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til dyretrakket.borettslag@multinett.no innen fristen.

Egen innkalling til generalforsamling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Dersom det skal velges medlemmer til styret, kan du foreslå deg selv eller andre som kandidater ved å ta kontakt med sittende styret eller eventuell valgkomité.

27.03.2023

Med vennlig hilsen

Styret


Se vennligst brevet i PDF format i vedlegg under