Aktuelt

Helse – Miljø – Sikkerhet (HMS) kartlegging desember 2023

Til alle beboere i borettslaget. 19. januar 2024

I desember i fjor delte styret ut HMS- skjemaer til alle beboere. Dette er en årlig lovpålagt kartlegging og
egenkontroll for hver enkelt andelseier og for borettslaget samlet. Vi takker for innleverte skjemaer og har
behandlet alle kommentarene og innspillene i styret.
Det er noen få avvik som er innrapportert som vi vil behandle individuelt for å hjelpe til med utbedringer.
Servicesentralen vil bli koblet inn og de det gjelder vil bli kontaktet direkte.
De mer generelle avvikene og kommentarene oppsummeres nedenfor.
RØYKVARSLER OG BRANNSLUKNINGSAPPARAT
Det er et krav om minst 1 røykvarsler i hver bolig. Er boligen over flere etasjer, skal det være minst 1
røykvarsler i hver etasje. Røykvarsler skal kunne høres i alle rom, også med dørene lukket. Det anbefales å
ha røykvarslere også på soverom. Det skal også være 1 brannslukningsapparat i alle boliger. Borettslaget
gjennomfører kontroll og utskiftninger av brannslukningsapparat med jevne mellomrom. Sist gjennomført
høsten 2022.
Det er den enkelte beboers ansvar å ha minst en fungerende røykvarsler i egen bolig, 2 stykker
dersom to etasjers bolig. Det er også beboers ansvar å sørge for at brannslukningsapparatet er
kontrollert og godkjent. Å ha ansvar for egen røykvarsler og brannslukningsapparat betyr også å
kjøpe inn slikt utstyr dersom det må byttes eller er brukt.


INNBOFORSKRING
Borettslagets forsikring dekker IKKE ditt personlige innbo (møbler, klær, kjøkkenutstyr, sportsutstyr,
datautstyr, med mer). Det er den enkelte beboers ansvar å sørge for forsikring av personlige eiendeler og
utstyr. Innboforsikring er normal en rimelig forsikring og anbefales på det sterkeste.

BRUK AV SKJØTELEDNINGER OG LADING AV ELEKTRONISK UTSTYR
Skjøteledninger skal ikke benyttes som fast tilkobling for elektrisk utstyr. Det anses som en relativt stor
brann risiko å benytte skjøteledning som fast tilkobling. Lading av datautstyr, mobiltelefoner og nettbrett
bør kun lades når det er våkne personer til stede. For de fleste betyr dette at lading av slikt utstyr ikke bør
foregå om natten.

STOPPEKRANER, MERKING OG KUNNSKAP OM HVOR DE ER.
Stoppekraner er plassert i alle boliger. Hovedhensikten med disse er å kunne stoppe vanntilførselen ved
lekkasjer. Alle (også barn) bør vite hvor stoppekranen er, og ikke minst hvordan den virker. Det er også
anbefalt å skru igjen stoppekranen ved ferie og annet fravær over tid.

Styret håper denne oppsummeringen er til hjelp for hver enkelt slik at alle kan bidra med å ivareta vår
felles Helse – Miljø – Sikkerhet.

Med vennlig hilsen
Styret

Se linken nedenfor - PDF fil av dette infoskriv: