Aktuelt

Husordensreglene

For at alle skal trives og ha det bra i borettslaget vårt, er det viktig at vi alle følger noen enkle husordensregler. Rundskriv eller oppslag fra styret er å betrakte som en del av husordensreglene.

Hovedhensikten med reglene er å skape forutsigbarhet og bidra til et godt bomiljø og naboskap.
Alle som bor i borettslaget bør lese Husordensreglene minst par ganger i året. De er viktig verktøy for styret for å foreta beslutninger og brudd på Husordensreglene kan få konsekvenser for en andelseier.

Ved alvorlige brudd på husordensreglene kan borettslaget kreve at beboeren flytter eller gi pålegg om salg av boligen i samsvar med Lov om burettslag §§ 5-22 og 5-23.

Les mer om Husordensreglene