Aktuelt

Informasion til alle beboere i Dvretråkket Brl.!

Som et ledd i Styrets HMS arbeid skal det nå utføres Iovpålagt kontroll av pulverapparatet i boligene. Det er Styrets ansvar å dokumentere vedlikehold i.h.t NS 3910.
Avbildet apparat ble utlevert i 2016 og er nå 5 år. Avbildet apparat settes på dørmatte. Har du ikke avbildet apparat sett ut apparatet du har. Kontrollen gjelder lapparat pr bolig. Pulverapparat er borettslagets eiendom og ansvar og skal ikke fjernes fra bolig.

Du trenger ikke år være hjemme, men alle MÅ sette ut pulverapparatet sitt på dørmatten. Før kl 08.00. den 08.04.2021.

Er du bortreist på tidspunktet send en SMS på telefon 928 53 112 før du reiser, eller send en mail til dyretrakket.borettsIag@multinett.no

Kontrollen vil skje i tidsrommet mellom kl. 08.00 og 16.00 Torsdag 8. April og utføres av Firesafe AS.

Vi håper alle stiller opp rundt dette for at vi sammen kan sikre oss bedre mot brann

Med vennlig hilsen Styret/Firesafe AS