Aktuelt

Informasjon fra Styret April 2024

April har startet og våren er offisielt i gang. Det er derfor på sin plass å informere om «vår-aktiviteter»:
 
«Kaste dag»
På mandag den 13. mai klokken 09.00 vil komprimatorbilen komme for å hente avfall som ikke kan kastes i vanlige søppelcontainere.
Fra søndag den 12. mai klokken 12.00 er det tillat å legge fra seg ting som skal kastes.
Vennligst vær oppmerksom på plasseringen av gjenstandene slik at nød utrykningskjøretøy har tilstrekkelig fremkommelighet.
Vi vil minne om at ikke alt kan kastes i disse containerne denne gangen.

Følgende er ikke tillatt å kaste:
- Maling og maleprodukter, inkludert tomme bokser
- Kjemiske væsker
- Spraybokser
- Dekk og felger
- Bilbatterier
Disse kan i stedet leveres på Grønmo gjenvinningsstasjon.

Sommervann til Trivselshagen
Servicesentralen vil legge frem en kraftigere ledning fra Dyretråkket 7 og frem til Trivselshagen. Servicesentralen vil ta ansvar for oppkobling og stenging når høsten kommer igjen. Løsningen vil dekke behovet for vanning av både dyrkekasser og beplantning.

Grilling  (Husordensreglene punkt 14)
Kull griller er ikke tillatt benyttet i borettslaget. Gass og elektriske griller er tillat. Det er brukers ansvar å sørge for forsvarlig oppsett og bruk.

«Grilling med gass- eller elektrisk grill er tillatt i borettslaget. Grilling med kullgrill er imidlertid ikke tillatt pga. brannfaren. Andelseieren har ansvaret for å installere grillen på en forsvarlig måte, både under grilling og ved oppbevaring. Under grilling må det tas hensyn til naboene.»

Busker/trær/hekker (Husordensreglene punkt 11)
Det er andelseiers ansvar under vedlikeholdsplikten å klippe busker og hekker slik at de ikke er høyere enn 2 m. I de tilfeller hvor 2 meters grensen ikke overholdes, vil styret sørge for at hekker/busker blir klippet ned til riktig høyde. Den enkelte andelseier må betale de ekstrakostnadene borettslaget påføres for slikt arbeid.
Det er styrets ansvar å felle trær.

Parkering
Parkeringsplassen ved Dyretråkket 26 vil bli stengt for parkering av vare- og lastebiler. Denne type kjøretøy er for store for denne parkeringsplassen. Slike kjøretøy må parkeres på den øvre parkeringsplassen ved rundkjøringen. Styret vil sørge for skilting og informere P-Service om at vare/lastebiler ilegges kontrollavgift ved ulovlig parkering på plassen ved D 26. Ordningen startes fra og med 1. juli 2024.

Ringeklokker med kamera
Det er observert at noen andelseiere har satt opp nye ringeklokker på egen inngangsdør som også inneholder kamera. Denne type «overvåkning» av fellesområder som oppganger og trapper er ikke tillatt uten tillatelse av Datatilsynet. Styret ber de som har satt opp slike ringeapparater, fjerner dem i løp av kort tid.

Søppel/lagring i oppganger og utganger (Husordensreglene punkt 3)
Vi har flere ganger sagt fra at oppbevaring av utstyr og eventuell plassering av søppel i disse områdene ikke er tillatt. Servicesentralen har fått i oppdrag å fjerne slike gjenstander uten ytterligere varsel. Gjenstandene vil bli kastet. Eier av søppelet vil bli økonomisk ansvarlig for merkostnadene borettslaget påføres.

Generalforsamling
Til slutt minner vi om generalforsamlingen som gjennomføres 8. mai. Innkalling med sakspapirer vil bli delt ut i god tid før generalforsamlingen. Håper mange har lyst og anledning til å delta.

Med vennlig hilsen
Styret