Aktuelt

Informasjon fra styret i Dyretråkket Borettslag 05.04.22

Varsel om ordinær generalforsamling 11. mai 2022.
Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mai 2022. Oppmøte og registrering fra kl. 18.00. Generalforsamlingen starter kl. 18.30 på Bush (salen under kultur café).
Innkallingen med saksdokumenter sendes ut til alle før generalforsamlingen.

Frist for innmelding av saker fra andelseiere til generalforsamlingen: Onsdag 20. april kl. 18.00.
Saker skal leveres skriftlig enten pr. e-post til styret (dyretrakket.borettslag@multinett.no ) eller i styrets postkasse.

Styret oppfordrer alle beboere til å delta på generalforsamlingen som er borettslagets øverste organ, hvor deres stemmer har betydning og innflytelse på borettslagets drift og økonomi. I tillegg kommer det fram viktig og nyttig informasjon om borettslagets økonomiske tilstand, arbeid og prosjekter.
 
Felleskostnader
Som tidligere varslet og gjennomført ble felleskostnadene økt fra og med 1. januar 2022. Spesielt brensel/energikostnadene har økt betraktelig. Årsaken var den store økningen i strømprisene. Fjernvarmeprisene følger strømprisene. Vi sa at vi ville gjøre en vurdering av nivået på energi delen av felleskostnadene ved utløpet av første kvartal 2022. Det har styret gjort. Strømprisen for mars måned var fremdeles meget høy. Østlandet hadde en gjennomsnittspris på 233.8 øre i mars. Kompensasjonsordningen bidrar til at vi ved hjelp av økte felleskostnader og innlån, som ble besluttet på ekstraordinær generalforsamling i fjor høst, har tilgjengelig likviditet til å betale energikostnadene til felles oppvarming, varmt vann og belysning i fellesområder.
Styret har besluttet å opprettholde dagens nivå på felleskostnadene i alle fall til og med april. Vi vil gjøre en ny vurdering etter april og informere om vår beslutning senest på den ordinære generalforsamlingen den 11 mai. 2022.

Åpent styrekontor
Styret har åpnet styrekontor første mandag i hver måned kl. 17.30 – 18.30.
Henvendelser utom disse tidene kan rettes til styret via e-post. Vi besvarer deres henvendelser fortløpende.

P-kort og gjesteparkering
Endring av p-kort er satt på vent inntil vi kan tilrettelegge for en skånsom overlapping og levering av nytt kort. Ny dato for endring meldes inn når det er avklart med god tidsintervall for utlevering av nye kort.


Gjesteparkering:
Styret kan bistå med å registrere deres gjester når gjester planlegger besøk utover 3 dager. For å kunne gjøre dette er det viktig at vi har et par dager fra dere sender forespørsel til oss, til at vi får registrert det i systemet. Dere kan starte med å registrere deres gjester elektronisk (3 dager) og melde ifra til styret. Vi klarer dessverre ikke å bistå med dette umiddelbart. Håper på forståelse for dette. For å benytte seg av el-ladere må registreringen skje via styret.

Mangler du innloggingsinfo eller ønsker gjestekort ta kontakt med oss.

Busser og bussholdeplass
Styret har tatt bussblokkeringen av rundkjøringen på alvor. På bakgrunn av deres klager var styret i møte med Ruter og Norgesbuss, som har lovet å forebygge dette samt jobbe med saken for forbedring. De har sendt inspektører for kartlegging. Vi ser at det ikke har blitt bedre og det er daglig blokkering. Styret har i dag sendt en ny e-post til leder i Ruter for å bemerke avtalen gjort i møte 14.mars 22 ikke har resultert i noen bedring.

Infrastruktur for lading av elbil:
Dette prosjektet er under framdrifts vurdering. I løpet av uken vil vi sammen med nærliggende borettslag utveksle erfaringer de har høstet fram til nå. Dette vil være av stor betydning for vår framdrift og valg av løsning og pris.

Komprimatorbil og gjenbruk:
Styret har bestilt komprimatorbil bil via Christiania Forvaltning og Eiendom AS Mandag 25 april. 2022.
Dere kan starte med å sette ut tingene deres fra søndag 24. april kl. 15.00. Dette for å gi alle muligheten til å se om det er noe som er interessant til gjenbruk. Vi minner om at maling og kjemiske væsker, brannslokkingsapparat og gass beholdere ikke kan kastes i komprimator bilen. Disse må kastes / leveres til godkjente deponi. Vi setter ut bur for elektrisk avfall.
Vi minner om at dere må ikke legge utstyr slik at framkommeligheten blokkeres.

Maling / hage, sykkelstativ og vedlikeholdsplikten
Minner om at uteområder som den enkelte disponerer også omfattes av vedlikeholdsplikten.

Maling utvendig:
Gjerder: OPTIMAL fra Jotun i fargenavn KLASSISK HVIT Fargekode: 9918/SO-500-N
Rekkehus: OPTIMAL fra Jotun i fargenavn KLASSISK HVIT Fargekode: 9918/SO-500-N og
OPTIMAL fra Jotun i fargenavn ZINK Fargekode: 9907/4100-N
Blokkene: OPTIMAL fra Jotun i fargenavn KLASSISK HVIT Fargekode: 9918/SO-500-N og
OPTIMAL fra Jotun i fargenavn TÅKEDIS Fargekode: 9930/ S3000-N

Sykkelstativ og oppgradering av utebenker:
Denne våren har styret valgt å oppgradere benkene i borettslaget ved å la vaktmesterne skifte ut treverket på benkene og lakke de om i ny farge. Dere vil fremover se benkene i ny oppgradert drakt.
Vi har også valgt å investere i nye sykkelstativ, og i forbindelse med disse oppgraderingene så er det innvilget midler fra Oslo- Sør satsingen som dekker halvparten av utgiftene.

Trivselshagen og dyrkekasser:
Våren er kommet og livet i Trivselshagen begynner å våkne. Det er allerede etablert frukttrær, bærbusker og dyrkekasser. De som har hatt dyrkekasser kan fortsette å dyrke i sine kasser også denne våren og sommeren, og dersom det er noen som ikke ønsker å bruke sin kasse, så er det fint om man sier ifra til styret, slik at nye grønne fingre kan komme til. Hvis det er noen som ønsker å dyrke i kasse, som ikke har fått tilgang til dyrkekasse tidligere så send en mail til styret.
Denne våren vil vaktmesterne sette opp gjerde og portal mot veien til Bertramjordet for å avgrense, det vil også bli satt opp en pergola med bord og benker hvor beboerne kan nyte hagen. Vi fortsetter å plante mer plen og også flere planter for å gjøre Trivselshagen mer frodig og hyggelig for alle beboere.
Det er innvilget midler fra Oslo- Sør satsingen og USBL fondet som dekker halvparten av utgiftene til denne oppgraderingen, og målet er å bidra til et hyggelig bomiljø og en frodig hage hvor alle våre beboere kan trives og hygge seg. 
11 nye sykkelstativer er bestilt.


Med vennlige hilsener

Styret i Dyretråkket Brl.