Aktuelt

Informasjon fra styret i Dyretråkket Borettslag

Endring på husleieblankettene fra 1.jan 2022
Vi minner om at husleie giro vil komme med en endring fra 1 jan 2022 og av den grunn bør dere som har e-faktura i nettbanken sikre at trekkbeløpet økes i nettbanken. Informasjon om hvor mye beløpet vil endre seg kan rette seg til Usbl da styrke ikke kan bekrefte eksakt beløp til hver beboer.

Infrastruktur for elbil lader
Styret er fortsatt i kartleggings fase der vi forsøker å innhente pris og tall fra leverandører. Vi har planer om å søke midler for å få støtte i et slik prosjekt. Mer informasjon vil komme.

Brannslukningsapparat
Det er noen som ikke fikk kontrollert apparatet sist vi hadde kontroll. Av den grunn setter vi et nytt dato for å gjennomføre dette tiltaket. Det blir siste forsøk med å kvalitet sikre disse.
Vi må få levert inn deres brannslukningsapparat tirsdag 14 desember mellom kl 1600-1800 på styrerommet.
Dere kan hente den tilbake torsdag 16 des. mellom kl 1700-1800.

Brannsikkerhet i juletider
I en tid med mye kake og matglede, lys og pynt kan dessverre uhell treffe raskere enn andre tider i løpet av året. Derfor er det viktig å minne dere på brannsikkerhet:
Undersøk at dine røykvarslere er på og virker.
Ha brannslukningsapparat lett tilgjengelig og sørg for at den virker som den skal!
Aldri forlat et rom med tent levende lys/ Stearinlys
Viktig å ha oppsyn av stearinlys når det er små barn i huset eller dyr.
Husk å trekk ut Kaffetrakter/ strykejern/ vannkoker når disse ikke er i bruk!
Ikke bruk Elektriske Ovner som tørkestativ

Parkeringskort
Parkeringskort utløper IKKE i 2021. Gjestekort (Gule kort) med 2021 som overskrift gjelder til og med 31.12.2022.

Saker til oppfølging fra beboermøte den 23 november
Vi mottok flere gode forslag under beboermøtet den 23 nov. Her er en oppdatering så langt i arbeidet med tilbakemeldinger;

- Strømsparende tiltak
  • Vi oppfordrer alle til å sjekke vinduer, dører og andre steder i huset der det trekker inn kaldt luft.
  • Ikke luft for lenge når det blir for varmt derimot senk radiatoren til noen lavere nivå. Luft kun for å endre luftkvaliteten i rommet. Skiftes fuktig luft ikke ut til tørr frisk luft, brukes varmen på å tørke luften istedenfor å varme opp rommet. Det medfører større varmeregning om man ikke lufter ut i løpet av dagen.
- Servicesentralen kan alltid kontaktes dersom behov for drøfting av tiltak og eller utbedring. De hjelper så godt de kan og tar de nødvendige smittevern hensyn.

- Blomster og generelle tiltak som bidrar til et trivelig utemiljø.
  • Styret har fått innvilget støtte fra Oslo Kommune til utvidelse av trivselshage og nærliggende områder. Vi har også en søknad om støtte fra USBL til behandling.
  • Styret vil bruke sitt styremøte i februar til å legge detaljerte planer for dette arbeidet. Det innebærer også hvordan vi skal involvere alle som bor i borettslaget med ideer og ønsker.
Busser som hindrer framkommeligheten i rundkjøringen.
Styret vil ta kontakt med buss selskapet for å be de vurdere andre løsninger som ikke begrenser vår bruk av rundkjøring og innkjøring til parkeringsområder.

«Grønne/energisparende prosjekter».
Borettslaget er medlem i Søndre Nordstrand Enøk som arbeider med en oversikt over tiltak, støtteordninger og økonomi for borettslagene. Vårt faste medlem i styret til SNE vil bringe resultatene av deres arbeid inn i vår ordinære styrebehandling så snart rapporten er fullført. Da kan vi vurdere om det er tiltak og ordninger som kan passe for oss.

Åpent Styrekontor og Kontaktinformasjon Styre
Vi holder styrerommet stengt inntil korona situasjonen er endret. Men styre kan kontaktes på

E-post : Dyretråkket.borettslag@multinett.no

Mobilnr :  919 08 768

Facebook : Dyretråkkets venner

På internettsiden til borettslaget www.dyretråkketborettslag.no finnes det generell informasjon om borettslaget og annet viktig praktisk informasjon.

Styret ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år!