Aktuelt

Informasjon om ny parkeringsløsning for Dyretråkket borettslag

Informasjon om ny parkeringsløsning for Dyretråkket borettslag.
Fra 1. Januar 2021 blir det den nye parkeringsløsningen innført på Dyretråkket borettslag, hva innebærer automatisk skiltgjenkjenning. Denne løsningen får vi levert av P-Service.
Dette er et gjennomprøvd og velfungerende system som er i bruk i de fleste borettslag.
Det nye systemet innføres slik at det kommer til gevinst for våre beboere, da det blir tilrettelagt for at bare beboerne ved Dyretråkket borettslag kan benytte seg av våre parkeringsplasser, og sikre våre gjester parkering.
Implementeringen av det nye systemet, gjør at vi klarer å eliminere parkerings mulighetene for beboere og gjester fra nærliggende borettslag.
Inntil nå har det vært flere klager rundt parkeringsmuligheten i vårt borettslag. Dette har vi kartlagt og sett nøye på innad styre.
Resultatet av kartleggingen har vist flere utfordringer i dagens parkeringssystem.
Disse er:
  • Bolig uten medfølgte parkeringsplasser, ikke får parkert da det er ofte fullt.
  • Gjesteparkeringen er som oftest fullt hva fører til frustrasjon for oss beboere når vi ikke kan tilby våre besøkende en gjesteparkering under deres opphold.
Styret har også observert at noen andelseiere har flere biler innad samme husstand, både privatbiler og firma biler som benytter seg av de frie parkeringsplassene. Dette resulterer til en skjev utnyttelse av de få parkeringsplassene vi disponerer.
Parkeringssystemet vi nå implementerer skal skåne oss for slike utfordringer.

Hva betyr dette i praksis:
1. Har du fast parkeringsplass inne i parkeringsanlegget vil bilen din registreres opp mot denne                plassen, som vil da medføre at du ikke kan parkere ute.
2. Har du ikke plass inne i garasjeanlegget, registrerer vi bilen din med tillatelse til å parkere ute.
3. Bilen som registres må være registret på andelseier/ beboer som bor på Dyretråkket.

Hvordan fungerer dette systemet:
Dette systemet er levert av P- Service som vi har i dag avtale med. Systemet innebærer automatisk skiltgjenkjenning gjennom to muligheter:
1. Styret registrerer deres skiltnummer i en elektronisk portal. I denne portalen registrerer vi hva slags type parkeringstilhørighet bilen har p.d. Det nye systemet fanger opp om du har en garasjeplass inne i anlegget, eller om du kan stå ute. Ved skiltgjenkjenning kan parkeringsbetjenten fort gjenkjenne om bilen står feilparkert av beboere iht. avtalen.
Andre kjøretøy som tilhører nærliggende borettslag vil sanksjoneres dersom de benytter våre plasser.
2. For de av dere som ønsker oblat: dette er mulig, men må meldes inn til styre skriftlig. Vi gjør dere oppmerksomme på at følgende gjelder:
a) skiltnummer vil være registret opp mot oblaten som skal benyttes i bilen.
b) ønsker du oblat vil dette medføre til en kostnad på 30 kr og belastes andelseier da automatisk   system er et gratis alternativ.

Hva med våre gjester?
Alle andelseiere vil få tilgang til det elektroniske systemet for å registrere sine gjestebesøk. Informasjon om framgangsmåte og innloggingsopplysninger vil framkomme i et eget informasjonsskriv levert av P-Service.  Dette kommer i løpet av uke 51 i deres postkasse.
Gjesteparkeringen vil bli regulert i tråd med parkeringsloven. Hva innebærer at våre gjester som ikke bor i nærliggende borrettslag kan parkere i maks 3 døgn så lenge de er registrert i systemet deretter vil bilen bli sanksjonert, og i verstefall tauet bort. 
Styre vil planlegge to ulike datoer for beboere slik at vi kan registrere deres biler i systemet før systemet inntrer i kraft.

Følgende dato er satt
Tirsdag 08.  Desember 10.00 – 18.00
Onsdag 16. Desember 14.00 – 19.00

Dersom ingen av disse datoene passer kan styre kontaktes for et særskilt tidspunkt.
For å kunne registrere bilen i systemet trenger vi legitimasjon på eier av bilen, derfor husk å ta med gyldig legitimasjon. 
For å ivareta smittevern under disse møtene vil styre ha på seg munnbind. Vi ønsker at alle som møter opp benytter munnbind i tråd med retningslinjer.

Med vennlig hilsener
Styre
V/ Henrik G. Madsen