Aktuelt

Informasjon til alle beboere i Dyretråkket Brl!

Som et ledd i Styrets HMS arbeid skal det nå utføres lovpålagt kontroll av pulverapparatet i boligene. Det er Styrets ansvar å dokumentere vedlikehold i.h.t NS 3910.

Avbildet apparat ble utlevert i 2016 og er nå 5år. Avbildet apparat settes på dørmatte.
Dette skriver går til alle som ikke hadde satt ut et apparat ved kontrollen 08.04 samt de som hadde satt ut feil apparat (mange har flere).

Viktig: Har du flere apparater sett ut alle sammen.

 
Pulverapparat er borettslagets eiendom og ansvar og skal ikke fjernes fra bolig.


Du trenger ikke å være hjemme, men alle MÅ sette ut pulverapparatet sitt på dørmatten.  Før kl 08.00. den 23.04.2021

Er du bortreist på tidspunktet ta kontakt med styret på telefon 92853112 før du reiser.


Kontrollen vil skje i tidsrommet mellom
kl 08.00 og 11.00 Fredag 23.April og utføres av Firesafe AsVi håper alle stiller opp rundt dette for at vi sammen kan sikre oss bedre mot brann

Med vennlig hilsen
Styret/Firesafe As