Aktuelt

Informasjon til de som har bestilt ladestasjon til EL – bil

Det har dukket opp en del spørsmål omkring ladeboksen som skal benyttes i ladeanleggene så snart de er ferdige og klare for bruk.
Nedenfor finner dere mer informasjon om hvorledes driften av anlegget vil fungere samt noen nyttige linker og vedlegg for egen fordypning.
 
Til drift av ladeanlegget har vi valgt selskapet Movel (www.movel.no)

Movel har ansvar for drift av anlegget, fakturering av strømforbruk faktureres den enkelte bruker direkte. Alle brukere må registrere seg hos Movel for at laderen kan benyttes. Det betales en månedlig pris for drift av systemet ( ca  50 kr per måned per bruker)
Det er ingen påslag i strøm prisen, det betyr at du betaler den faktiske strømprisen + driftsavgift.
Hva det koster å lade, er avhengig av hvor ofte og når det lades. Noen eksempler finner du i linken: https://www.movel.no/drift-av-ladeanlegg 

Alle spørsmål om ladeanlegget, drift, lading, faktura skal gjøres til Movels kundetelefon som er åpen 7 dager i uken. Telefon nr. 475 04 041
Ladeboksen blir levert med standard 2 års garanti. Garantien gjelder alle typer skader som ikke er forårsaket av brukeren.
Ladeanlegget har en maks kapasitet på 7.2 KWT.

I PDF vedlegget "Garo-Entity-Pro-2.pdf" er selve ladeboksen beskrevet mer detaljert. Våre bokser leveres i sort farge.

Så snart elektrikerne er ferdige vil det komme mer informasjon til de som har bestilt lade boks. De som har valgt å benytte finansieringsløsningen, må registrere seg via Svea Finans sin portal. Info og brukerveiledning kommer.
Til alle som ikke har bestilt lade boks i denne omgang, er det slik at hver enkelt kan koble seg på løsningen når man selv vil. Installasjon av lade boksen vil måtte betales i tillegg til selve boksen (ca 1000 kr)

Med vennlig hilsen

Styret