Aktuelt

Informasjon vedrørende rensing av ventilasjonsanlegget i Dyretråkket Borettslag

Styret har vedtatt at ventilasjonsanlegget i Dyretråkket borettslag skal renses, og oppdraget utføres av Byggmester Eriksson & Kanalrens AS.

Arbeidene starter opp Tirsdag 13-04-2021 – UKE 15
Rensearbeidet vil foregå fra hver enkelt beboers leilighet, dvs. rensing fra veggventiler og opp til ventilasjonsvifte på loft. Vi ber om at hver beboer rydder plass slik at vi får tilgang til ventiler på kjøkken og bad/wc. Det er viktig å holde veggventilene lukket fra dagen før vi kommer til din leilighet. Dette gjøres for å unngå eventuell støvfare. Denne støvfaren er relativt liten men kan forekomme. For å forebygge smitte og begrense spredning Covid 19 i denne krevende situasjonen har Byggmester Eriksson & Kanalrens AS forsterkede hygienetiltak. Vi vil bruke munnbind, engangshansker og antibac når vi ankommer din leilighet. Ønsker du å forlate leiligheten mens arbeidene pågår tar du kontakt med oss før vi ankommer din leilighet.

Arbeidet i leilighetene vil foregå i følgende tidsrom, fra kl.10.00 til kl.18.00
  • Tirsdag 13. April : Dyretråkket nr: 1 og 2
  • Onsdag 14. April : Dyretråkket nr: 24 og 25
  • Torsdag 15. April : Dyretråkket nr: 26 og 33
  • Fredag 16. April : Dyretråkket nr: 34

Det er svært viktig at vi får tilgang til alle leilighetene. Dersom du ikke har mulighet for å være tilstede i løpet av det oppsatte tidsrommet, kan du eventuelt gjøre en avtale med en nabo, ellers må du ta kontakt med oss, se telefon nedenfor.

De beboerne som ikke gir oss beskjed om fravær i oppsatt tidsrom påfører borettslaget ekstra utgifter. Utgiftene beregnes på grunnlag av ekstraarbeid og oppmøte i etterkant av jobben. Styret vil vurdere om disse ekstrakostnadene fellesskapet blir påført skal faktureres beboer.

Eventuelle spørsmål vedrørende arbeidet kan rettes til Byggmester Eriksson v/:

Blerim Ademi: tlf: 90 80 11 02 – Utførende personell og avtaler.

Fredrik Eriksson: tlf : 90 10 31 82
Byggmester Eriksson & Kanalrens AS
Prosjekt og Administrasjon
E-post: fredrik@kanalrens.net  /  Nettside: www.kanalrens.net