Aktuelt

Infrastruktur for lading av elbiler i garasjeanleggene

Informasjon fra styret i Dyretråkket Borettslag 28 februar 2023

Styret er nå i gang med oppsettet av infrastruktur for Elbil lading.
Vi har valgt Enviro Elektro AS som leverandør til bygging av infrastruktur. I valg av selskap har vi innhentet informasjon og erfaring fra nærliggende borettslag som er i mål med tilsvarende prosjekter, blant annet Åsbråten Borettslag. Vi har innhentet flere tilbud hvor vi til slutt har valgt Enviro Elektro til å sette opp infrastrukturen og Movel som driftsoperatør. Vi har også benyttet oss av den anbefalingen Åsbråten Borettslag har fått av Elbilforeningen.. Anlegget vil levere nok strøm til alle parkeringsplassene inne i garasjeanleggene. Uteplassene brukes av beboere uten inneparkeringsplass og gjester. Trenger vi mer strøm i fremtiden, kan strømmengden dobles med enkle grep. Anlegget vil ha dynamisk energistyring slik at anleggets strømforbruk overvåkes kontinuerlig. All tilgjengelig strøm blir fordelt intelligent mellom ladestasjonene og anlegget har kapasitet til samtidig lading på alle plassene. Det vil si at alle kan lade samtidig. Borettslaget betaler for selve infrastrukturen og får 20 % av kostnaden i støtte fra Oslo kommune. Ladestasjonene kjøpes av andelseierne, de koster kr. 17500 inkl. mva. ved bestilling nå. Bestilles de senere, kan ladestasjonen bli noe dyrere og det vil bli et tillegg for oppmøte og programmering (ettermontering koster kr 1.000 + eventuell prisendring på selve ladestasjonen). Ladestasjonen heter Garo entity pro og kan kobles til energistyring slik Movel leverer. Garo sin ladestasjon er klargjort for OCPP 2.0 som er en åpen protokoll. Det betyr at vi ikke er bundet til en spesiell strømleverandør eller driftsoperatør og kan bytte i fremtiden om det er behov for det. Enviro anbefaler Movel som driftsoperatør. Movels driftssystem koster 45 kr pr måned som eier av ladestasjonen (andelseier) betaler.                   
I tillegg betaler andelseier strømforbruk (strøm + nettleie) uten noe påslag. Enviro Elektro tilbyr et årlig ettersyn og vedlikehold av ladestasjonen (anbefales) for kr 400 pr år. Styret mener at dette anlegget er blant de beste og billigste i markedet. Faktureringen fra Movel starter først etter at ladestasjonen er aktivert. Det betyr at de som ikke monterer eller tar i bruk ladestasjonen ikke betaler noe til Movel.


Bestilling av Garo ladestasjon (Gjelder andelseiers faste garasjeplass)

Dersom du ønsker å bestille ladestasjon må du sende bestilling til styret.
Vi trenger følgende opplysninger:

Navn:
Adresse:
Andelsnummer:
P-Plass nr:

Jeg ønsker tilbud om finansierings løsning:  JA / NEI  (kryss av)

Finansieringsalternativer fra Svea Finans ligger vedlagt.

Vennligst kryss av for hvilken finansieringsløsning du ønsker her :

Finansieringsløsning          Kostnad pr mnd          Total kostnad           Ditt valg, kryss av
Faktura, 30 dagers frist                                          17500 kr
12 mnd delbetaling            1597 kr                         19164 kr
24 mnd delbetaling              866 kr                         20784 kr
36 mnd delbetaling              623 kr                         22428 kr
60 mnd delbetaling              429 kr                         25740 kr
6 mnd delbetaling              2992 kr                         17952 kr

Jeg ønsker årlig vedlikehold/service av ladestasjonen:   JA / NEI (kryss av)

Underskrift av andelseier:

Frist for bestilling er 15. Mars 2023.

Skjema finnes i vedlegg.

Bestilling leveres i styrets postkasse utenfor Dyretråkket 26 eller skannes og sendes pr. epost til dyretrakket.borettslag@multinett.no Faktura vil deretter bli sent fra borettslaget.

Med vennlig hilsen

Styret