Aktuelt

Invitasjon til Beboer møte Dyretråkket Borettslag

Styret inviterer til orienterende beboermøte

i Grendehuset Vest (etasjen over Servicesentralen)

Mandag 12. desember kl. 18.00 – 20.00
Styret vil orientere om følgende saker:
  • Husleie/felleskostnader for 2023
  • Videreutvikling av Trivselshagen og uteområder
  • Individuelle vannmålere og individuell fakturering av vannforbruk
  • El- bil lading i garasjeanlegg
  • Vedlikeholdsplan for borettslaget og mulige finansierings løsninger
  • Informasjonssystem basert på SMS/Mobil i tillegg til hjemmeside, oppslag og Face-book

Møtet er ment som en oppdatering om de pågående prosjektene som det jobbes med. Hva er nåværende status, hvordan ser styret for seg fremdrift og hva vet vi nå om kostnader knyttet til hvert enkelt prosjekt.
Det er ingenting som skal besluttes eller stemmes over.

Håper mange har lyst og anledning til å komme

Vel møtt

Styret