Aktuelt

Komprimator bil og farlig avfall 2023

Dyretråkket Borettslag har bestilt både komprimator bil og bur til farlig avfall.

Farlig avfall kan bli kastet i bur som står ute fra 4. april til 10. april
Komprimator bil kommer d. 17. april kl. 08.00.

 
Dere kan starte med å sette ut det dere ønsker å kaste fra søndag 16. april.
Vi minner om at det er en gyllent mulighet til å rydde i bod, loft og hage. Vi skal også sikre alt som står ulovlig oppbevart i gangene, under trapper og utenfor boder vil bli kastet. Dette er av brannsikkerhets årsaker.

Til dere som har pusset opp og ønsker å kvitte dere med store mengder oppusningsmaterialer, denne ordning er ikke ment for dette! Derfor ber vi dere om vennligst å respektere dette, og kaste deres søppel selv på Grønnmo Gjenbruksstasjon.

Vi minner om følgende når det gjelder farlig avfall:
 • Alt avfall må leveres i tett emballasje eller beholdere.
 • Det må være tydelig hva beholdere inneholder, enten ved at det leveres i original emballasje eller skrives på.
 • Buret for farlig avfall skal være låst, og dere kan IKKE sette avfall utenfor buret.
 • Dere må tørke opp evt. søl i eller rundt buret selv.
Det er forbudt å levere:
 • Eksplosivt avfall og fyrverkeri.
 • Ta kontakt med politiet på 07800.
 • Smittefarlig avfall.
 • Sprøyter kan pakkes inn og kastes i restavfall.
 • Medisiner (dette kan leveres retur på apoteker).
 • Radioaktivt avfall (ta kontakt med institutt for energiteknikk – tlf. 63806000).
 • Vi tar heller ikke imot lysstoffrør, brannslukkere eller gassbeholdere som er større enn 500 g. i denne ordningen, dette kan leveres på vanlig gjenbruksstasjon.
Med vennlig hilsen
Styret


Se vennligst vedlegg.