Aktuelt

Ny informasjon vedrørende overgang til løsning på internet fra GET

Siden prøveperioden hos GET er snart over så vil internettleveransen gå over til en individuell løsning med grunnpakke i bunn fra og med 01.04.2020.
Grunnpakken er forhandlet frem med GET og dekkes av fellesutgiftene. Dersom du ønsker raskere internett eller om du ønsker å endre på din pakkeløsning må du kontakte GET. Se vedlegg for mer detaljer. Vi bemerker at din internett vil gå fra gratisløsningen vi har hatt siden januar 2019 til ny grunnpakke på 50/50 Mbps hastighet.