Aktuelt

Nyhetsbrev Dyretråkket Brl. Aug. 2022

Styret håper alle har hatt en fin sommer!

Det har nå vært første styremøte etter sommerferien og styret er klar for å gå i gang med høsten/vinterens prosjekter og arbeidsoppgaver.

 
Nye og gamle nyheter herav saker som ble behandlet på styremøte 1.08.22:

Radonutstyr behandling og vedlikeholdsrutiner. Styreleder utarbeider informasjon til brukere som distribueres når det er klart. Enkelte beboere må gjennomføre nye kontroll målinger. Det vil bli vurdert om gamle radon sug skal fjernes. Servicesentralen bistår med kontroll av sug og utskifting av filtre.

Trafikksituasjonen i rundkjøringer. Det har ikke skjedd noen ny utvikling i sommer. Situasjonen er fortsatt håpløs, og sjåførene er ikke noe hyggelige. Nestleder venter på tilbakemelding vedr. nytt møte om situasjonen nå etter fellesferien.

Sikring av BH – minnesmerket. Intet nytt, intet hørt fra Byrådet. Styreleder tar ny kontakt med hhv. ordførers kontor samt byrådsleders kontor. Det minste vi bør kunne forvente/forlange av Oslo Kommune er at de svarer på våre gjentatte henvendelser.
Styreleder følger opp saken, har ikke hørt noe fra byrådet i sommer, og vil be om svar vedr.
videoovervåking. Hærverk skjedde 20.7.21, så nå er det over et år uten tiltak.

Beboermøte – Styret har nye tiltak for nærmiljøet, blant annet er Trivselshagen blitt oppgradert – vi ønsker å gjennomføre et beboermøte og informere nærmere i løpet av sep./okt. 2022.

Økonomien til borettslaget – Styreleder ga en oppdatering på styremøte 1.08.22 og det var gode nyheter - vi ligger akkurat på budsjett og økonomien ser bra og stabil ut. Styret ønsker å fortsette denne kurs.

Bredbåndsutgifter har dog oversteget budsjett. Og det er ny TV-boks fra Telia, og de gamle skal byttes, de som ikke har den nye versjonen kan hente ny boks på Power/Elkjøp eller få tilsendt den til deres adresse. Beboere som har en gammel boks (større enn den nye liten tv-boks) bes selv ta direkte kontakt med Telia ved spørsmål – styret har ikke mulighet til å levere eller hjelpe med utstyr.

El-problem - Det har oppstått tekniske problem i garasjen under BUSH, og strømforbruket mye større nå  enn da anlegget ble bygget. El-tilsynet og elektrikere og Servicesentralen forsøker å løse problemet. Dette er vedlikehold utenfor budsjett. Styret vil undersøke om forbruket hos BUSH og deres utstyr har innvirkning på situasjonen.

Trivselshage – uteområder. Nye sykkelstativer har ankommet, men har ikke blitt montert, monteres nå når Servicesentralen er tilbake fra ferie. Eksisterende benker restaureres med maling og nye planker samtidig.
Pergola har kommet opp. Mangler tak. Litt høyere pris grunnet endring i priser på tre. Det ble
uten pizza ovn og vask inntil videre – styret ser på kostnader videre i prosjektet og vurderer om det skal opp tak på pergola og evt. montere pizzaovn som var planlagt.
Ferdig-plen og gangvei/sti med grus ble planlagt på møte i juli, styret har fått en pris, men vil vurdere andre leverandører/gartnere for mer fordelaktig pris.

Arbeidsoppgaver høst 2022 – Styrets arbeidsoppgaver ble fordelt på styremøtet 1.08.22, slik at hvert styremedlem har sine ansvarsområder allerede nå i høst. Styret vil starte eller prosjektere planlagte prosjekter og vil informere fortløpende. Dette gjelder blant annet følgende:
  • Etablering av el-bil lading i garasjene
  • Planlagt vedlikehold iht. vedlikeholdsplan fra USBL
  • Oppgradering av uteområdene, gjennomføring og oppfølging, gjennomføring og fullføring.
  • Informasjonssystemer, digitalt/analogt herunder Sms-tjeneste. Gjennomføring, kontinuitet
  • Innhenting av tilbud på individuelle vannmålere og presentasjon for beboere.


Med vennlig hilsen

Styret

Dyretråkket Brl.