Aktuelt

Nyhetsbrev Dyretråkket Brl.  Juni 2022

Tusen takk for en flott generalforsamling og for bra fremmøte.
Nytt styre har nå blitt konstituert på styremøtet 07.06.2022 og ser frem til et godt samarbeid det neste året.

Protokoll fra Styremøte ligger på hjemmesiden under "Styremøter" (https://dyretrakketborettslag.no/temaer/protokoll-fra-styremte-07-06-2022)
Det ble vedtatt at Nestleder fortsetter samt at sekretær forblir den samme.
Nestleder har en god kontakt med beboerne i nærmiljøet og ukentlig oppfølging og er en bra støtte til styreleder.
Sekretær skriver protokoll samt legger ut nyheter og opplysninger på borettslagets hjemmeside.

Saker:
  • Brannslukkere: Vi har nå kunnet avslutte oppfølgingen omkring kontroll av brannslukkere og saken er registrert som gjennomført i HMS systemet.
  • Radonventilasjon får videre oppfølging, brukerne skal få hjelp fra Servicesentralen til å få skiftet filter. Det vil bli orientering til brukerne om generelle vedlikeholdsrutiner. Vi har også funnet ut, at vi kan demontere de eldste radon sug installasjonene. Radonventiler og radonsug virker ikke mot hverandre ifølge Ventilasjonsgrossisten, men kan vurderes fjernet (6 stk.).
  • Trafikksituasjonen i rundkjøring med bussene har blitt fulgt opp. NL har meldt inn til Bymiljøetaten om gress-skader og at de tar seg til rette i rundkjøringen. Bilde-dokumentasjon er sendt. Mail er også sendt til Oslo kommune. Nye tiltak kan være å minske pauser på Åsbråten. Kommunen har ikke foreslått noe andre tiltak. Bussene kjører også veldig fort. Buss selskapet har forsøkt å presse oss til å gi dem en p-plass, vi vurderer å tilby en p-plass for kontrollørene, men da mot betaling. En slik betaling vil være høyere enn ordinær parkerings plass pris. Vi vil i så fall fakturere busselskapet for 6 måneder av gangen, med forskuddsbetaling.
  • Benjamins minnesmerke: Det har blitt jobbet mot kommunen for bedre sikring og overvåking av området, det er et nasjonalt minnesmerke, og ikke brl. sitt ansvar, men det har foreløpig skjedd lite i saken. Ordfører er involvert i prosessen. Bydelen har betalt for stell av plassen
  • Trivselshagen og sykkelstativ/benker, status fremdrift: Pergolaen tar form, byggmesteren har vært kreativ og ferdigstiller snart, det er lagt ut anbud ang. plen, styret venter på tilbakemelding på levering av sykkelstativer, benkene har servicesentralen ikke begynt på, men servicesentralen har fått oppdraget. 23.05 var det møte med grønt komiteen (2 nye medlemmer fra beboerne fra generalforsamlingen), mange små tiltak kan påbegynnes av servicesentralen (fjerne ugress, trær inni buske, luke litt og ordne opp). Referat fra møtet er utarbeidet.
           Styreleder vil gå gjennom tjenesteavtalen med Servicesentralen.
           Forlag til grønt komiteen om "pensjonist-klubb" som ser litt på hva som kan gjøres på grøntområdet. Barnehagen kan evt. få et par av våre gamle sykkelstativer.

Styres videre arbeidsoppgaver etter sommerferien:
a.  Informasjons rutiner forbedres og settes i fokus
b.  Grønn komite fortsetter
c.  EL-bil lading i garasjer fortsettes
d.  Trivselshage og området rundt denne ferdigstilles
e.  Sykkelstativ og benker – prosjektet fullføres
f.   Dugnads komite/rutiner for fremtiden nå hvor igjen kan samles etter Covid-19 pandemien.
g.  Langsiktig finansiering av vedlikeholdsoppgaver
h.  Individuelle vannmåler for hver andel. Varmtvann og fjernvarme. Forventet reduksjon 20% for alle. GF vedtak fra 2019 – prosjektet gjenopptas.

Styret har identifisert disse oppgavene og vil sette opp en fordeling oss imellom for å lage en fornuftig struktur på ansvar for oppgavene, oppfølging samt rapportering i styret og informasjon til beboere.


Sommersesongen nærmer seg, og det er grunn til å minne om noen av våre husordensregler;
  • Det er kun tillatt med gass eller elektrisk grill.
  • Busker og trær skal ikke være over 2 meter høye.
  • Kattehold er tillatt kun for innekatter.
Vi har også hatt noen kjedelige episoder med forsøpling. Kasting av matrester ut over balkongkanten eller ut av vinduene er å betrakte som hærverk og kan bli politianmeldt.
Slike ting må rett og slett opphøre!

Styret håper denne informasjonen gir en oversikt over hva som foregår i styrets arbeidshverdag og ønsker med dette alle en fin kommende sommer.
Styrets neste møte er i august. Styret kan kontaktes på vanlig måte gjennom mail og telefon.

Med vennlig hilsen
Styret
Dyretråkket Brl.