Aktuelt

Nyhetsbrev Dyretråkket Brl. Sep. 2022

Styret vil gjerne informere om følgende aktuelle saker i borettslaget 
 • Endring i styrets sammensetning: Fredrik Hjortdal har fratrådt styret og styret har konstituert Ali Hussein El Abbas til styremedlem, han var varamedlem.
 • Trafikksituasjonen i rundkjøring med bussene har blitt fulgt opp. Busselskapet påstår det har blitt roligere, men NL har informert om at dette ikke er tilfelle, og det har blitt sendt klage til kommunen. Det innkalles derfor til møte.
 • Benjamins minnesmerke: Oslo kommune har svart at de ikke ser seg i stand til å bidra til sikring av minnesmerket med kamera overvåkning. Styret har fulgt opp denne saken på politisk og administrativt nivå i Oslo Kommune siden hærverket på minnesmerket sommeren 2021. Dyretråkket Borettslag og Åsbråten Sameie vil fortsette med de rutinene vi har for rydding og beplantning slik at minnesmerket opprettholdes som et verdig minne om hva som skjedde og betydningen det har som et symbol på kampen mot rasisme.
 • Trivselshagen og sykkelstativ/benker, status fremdrift: Styret har akseptert tilbud fra EF drift på gressplen i Trivselshagen, og det vil bli utført så fort de har tid. Styret vil be om vedlikeholds-veiledning av plenen, for å få garanti for hvordan den blir bra. Vedr. Benker og sykkelstativer -. Styret vil følge opp Servicesentralen for å få dette arbeid utført og ser frem til at borettslaget får denne oppgradering.
 • Street-art: Styret har jobbet med en idé om at oppgradere borettslaget ved å utsmykke en enkelt gavl med Street-art som det har blitt gjort flere steder i Oslo. Det vil bli tatt kontakt med ulike kunstnere innen dette felt og søkt om midler til utførelse. Når styret har konkrete skisser kan dette presenteres for beboere og hvis det er flertall for utførelse vil styret søke Plan- og bygg for dispensasjon til fasade-endring. Tanken er å gjøre borettslaget moderne, inkluderende og ønske folk velkommen på en flott og hyggelig måte, samt få litt farger på vårt fine borettslag og vise vårt mangfold i et positivt lys. Styret vil jobbe med dette ila vinteren, og dere vil høre mere fra oss underveis. Se gjerne: https://streetartoslo.no/
 • Økonomi: Vi holder oss innenfor budsjett, men ser at fjernvarme kostnaden igjen kan få konsekvenser for økonomien. Varmen kobles på 15. sep. 2022. Nett- og bredbånds kostnad er dyrere enn forventet pga. prisstigning vi ikke hadde beregnet.
 • Borettslaget har fått nytt vaskefirma, Simone Renhold har overtatt ansvaret. Avtalen  er inngått med håp om  å høyne standarden på rengjøringen. Vi ser frem til det nye samarbeid med nytt vaskefirma.
 • Søppel kostnader: Søppel plasseres utenfor søppel-rom og det koster oss penger - vi må vil derfor informere om at dette er svært kostbart og ikke tillatt.  Det vil bli hengt opp oppslag hvor styret minner om at søppel må sorteres og kastes i søppel-lukene, en mulig konsekvens hvis ikke reglene følges kan bli husleie stigning grunnet økte renovasjonskostnader. Styret vil også henge opp skilt til lekeplass, om at det ikke er lov å henge tepper opp. I verste fall kan styret se seg nødsaget til å få kastet tepper som ikke fjernes.
 • Prosjekt Individuelle vannmålere: Initiativ til dette prosjekt vil bli tatt ila nov. eller okt. Det foreligger generalforsamlings vedtak på dette fra 2019. Styret må innhente oppdaterte tilbud fra leverandører slik at det kan dannes et overblikk og prosjektet kan presenteres for dere beboere. Styret kan høste erfaring fra Bertramjordet - dette tar NL tak i.
 • Vedlikeholdsplan: Styreleder og sekretær jobber med vedlikeholdsplanen fra USBL ila høsten og vil prioritere tiltak for 2023 iht. denne og økonomi. Vi vil vurdere de økonomiske konsekvensene og sekretær har jobbet med vedlikeholdsplaner hos OBOS Prosjekt en del år og har erfaring med å prioritere bygningsmessige tiltak.
 • Dugnad: Det vil bli planlagt dugnad ila okt. og styret kommer tilbake med nærmere info om dette. Her vil det også være mulig å se nærmere på Trivselshagen og se de nye tiltak der. Vi håper på større deltakelse enn de forrige år.
 • Ryddedag: Ryddedag er planlagt 10. okt. og styrerommet er åpent fra kl. 17–19 denne kvelden
Styret håper denne informasjonen gir en oversikt over hva som foregår i styrets arbeidshverdag og ønsker med dette alle en fin høst.
Styrets neste møte er 10. okt. Styret kan kontaktes på vanlig måte via e-post og telefon.

Med vennlig hilsen
Styret
Dyretråkket Brl.