Aktuelt

Sjekkliste for internkontroll i Dyretråkket Borettslag

Andelseier / beboeransvar

lnternkontrollskjemaet er beboernes del av ansvaret for gjennomført lovpålagt HMS kontroll.

Levere skiemaet i styrets postkasse i Dyretråkket 27

Svarfristen er satt til 30. april 2027

Det er brudd på borettsloget lover og regler å ikke gjøre det.
Sjekkliste for brannsikringsutstyr m.m

Har boligen røykvarsler og virker denne? Trykk på testknappen for å sjekke 1 gang pr. måned.  Ja ___ Nei ___
Hvor mange røykvarsler finnes i leiligheten / rekkehuset? 

Har boligen egen brannslange? Ja ___ Nei ___
Skal være tilkoplet hele tiden.

Har boligen godkient brannslokkeapparat? Ja ___ Nei ___
Apparatet må vendes min. l gang pr. år og det må jevnlig sjekkes at trykkindikatoren (manometeret) er på grønt område.

Har du /dere rømningsluke på veranda/balkons og lar denne seg åpne enkelt? Ja ___ Nei ___
Det må sjekkes jevnlig at den lar seg åpne, dette er spesielt viktig på vintertid.
Luken må ikke tildekkes og alltid være lett tilgjengelig.

Sjekkliste for bodene på loftet og 1 Etg.

Bodene som tilhører andelseier/beboer.
Er boden som tilhører andelseier/beboer i forsvarlig stand, og utenfor brannfare? Ja ___ Nei ___

Sjekkliste for elektrisk anlegg

Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? Ja ___ Nei ___
Sørg for at sikringsskapet er ryddet og rent, at det ikke brukes annet en godkjent sikringer og at kurser/brytere er merket og lett lokalisere.

Er sikringene godt tilskrudd? Ja ___ Nei ___
Må sjekkes 1- gang pr. år Hvis sikringselementene er unormalt varme må elektriker kontaktes; løse sikringer kan gi varmegang og brann.

Trekker du ut stØpselet på kaffetrakter, vannkoker og lignende etter bruk? Ja ___ Nei ___

Lader de mobiltelefon eller laptop om natta?  Ja ___ Nei ___
Mobiltelefoner, bærbare computer, nettbrett og annet oppladbart utstyr må lades på dagtid og under tilsyn på grunn av brannfare.

Elektriske ledningsopplegg bør etterses med ievne mellomrom. Giør du det?
Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt, om det er slitte brytere og stikkontakter, Skader på Iedninger, og om nettledninger til forbruksapparatene er i orden.
Ved feil på den faste installasionen må elektrikere kontaktes.

Bruker du elektrisk ovn som tilleggsvarme?  Ja ___ Nei ___
En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting.
Filteret/luftinntaket må renses regelmessig for støv. Vær spesielt oppmerksom ved bruk av oliefvlte varmeovner.

Bruker du sterkere lyspære i lampen enn det den er beregnet for?  Ja ___ Nei ___
Se etter brunsvidde skjermer. En 100 W lyspære kan ha en overflatetemperatur på over 200 grader!

Bruker du skiøteledning til annet enn lamper. f.eks. varmeovner?  Ja ___ Nei ___
Dette bør de ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mrndre strøm enn kablene iden faste installasjonen. Det er ikke lov å bruke skjøteledning som fast installasion.
Kontakt heller elektriker for å få montert flere faste stikkontakter.

Hvis du har tørketrommel, renser du da luftfilteret ievnlig?  Ja ___ Nei ___
Filteret skal renses etter hver gang tørketrommelen har vært i bruk. Tett filter kan forårsake varmgang og brann.

Har du / dere fått installert nytt strømskap i leiligheten / rekkehus?   Ja ___ Nei ___
Hvornår ble strømskapet installert?

Sjekkliste for elektrisk anlegg

Har du kiøkkenventilator?  
Ja ___ Nei ___
Her må også filteret renses ofte fordi tett filter kan medføre overbelastning på motoren og forårsake brann. I blokkene er det kun lov til å bruke kullfilterventilator - disse må ikke tilkoples Ventilasjonsanlegget (fordi dette vil ødelegge balansen ianlegget og gir problemer for naboene dine) Rekkehus/småhus KUN benytte ventilator av typen Villavent da denne er koblet opp mot ventilasjonen i resten av huset. Ønsker de å bytte ut den gamle ventilatoren du kontakte med Åsbråten Servicesentral.

Gjelder kun de som bor i rekkehusene

Har du / dere fått montert ny ventilator på kjøkkenet? Ja ___ Nei ___

Har du / dere fått montert ny ventilator-motor på loftet? Ja ___ Nei ___

Sjekkliste for våtrom / rør / stoppekraner

Har du pusset opp bad/våtrom?

Hvis JA, er det gjort etter forskriftene og utført av godkjent fagmann?

Er stoppekranene tydelig merket? Vet alle i husstanden hvor stoppekranene er?

Renser du/dere sluk/avløp og vannlåser jevnlig?

Sjekker du at slangene til og fra oppvask- og vaskemaskinen ikke har skader eller sprekker?

Sjekker du at vannkraner og koplinger ikke har lekkasjer?

Kontrollere du med jevne mellomrom koblinger og røropplegg til radiatorene?

Er det montert vannstopper på vaskemaskin / oppvaskmaskin?


Forsikringer

Har du/dere innboforsikring?

Tilleggsopplysninger


Skriv vennligst ved bruk av blokkbokstaver