Aktuelt

Styret informerer

Følgende er informasjon fra styrets arbeid den siste tiden.
  • Hjertestarter
Åsbråten Sameie har besluttet å kjøpe inn en hjertestarter som vil bli plassert rett innenfor inngangen til COOPen på torget hos oss. Hjertestarteren er enkel å bruke for alle, og i tillegg vil de ansatte på COOPen gjennomføre opplæring i bruk av hjertestarteren
  • Vedlikeholdsplan
«Dyretråkket startet arbeidet med en langsiktig vedlikeholds plan. Arbeidet gjøres i samarbeid med USBL. Hensikten med planen er å sørge for kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet, forhindre for mange kortsiktige løsninger og bedre økonomistyring av de store vedlikeholdsprosjektene som ligger foran oss»
  • Utleie av boliger
«Styret minner om reglene for utleie; All utleie skal godkjennes etter skriftlig søknad fra andelseier. Kravet om botid på minimum 1 av de to siste år skal praktiseres»
  • Trampoliner
«I henhold til våre vedtekter er det ikke tillatt å montere installasjoner som kan skape urimelig støy eller sjenanse for naboer. Trampoliner kan forårsake begge deler. Alle oppsett av trampoliner skal være godkjent av styret etter søknad fra andelseier»
  • Mating av fugler
«Mating av fugler fra balkonger og liknende er ikke tillatt»
Ladestasjoner
  • EL – biler
«En av ladestasjonene har i lengre tid ikke vært stabil. Styret har tatt tak i problemet og ladeboksen vil bli reparert eller skiftet ut om kort tid. Styret har også startet et arbeid for å se på mulighetene for å utvide tilbudet av ladestasjoner til også omfatte inne parkeringene. Vi vil komme tilbake til dette så snart vi får oversikt over kostnader og mulighetene. Løsninger hvor andelseier kjøper ladeboksen og utbygger/borettslaget betaler kablefremføring er forøyeblikket den mest sannsynlige løsning. Det er slik de fleste borettslag organiserer og finansierer ladestasjoner»
  • Trivselshagen
«Borettslaget har søkt og fått innvilget støtte til å videreutvikle trivselshagen. Styret vil gjennom vinteren legge planer for området som vi planlegger å gjennomføre i løp av neste sommer. Målet er at Trivselshagen skal bli samlingssted som alle kan benytte i tillegg til dagens bruk med dyrking av urter og grønnsaker»