Aktuelt

Til beboere ved Dyretråkket borettslag  

Etter beboermøtet 27.08.2020 har styret tatt noen beslutninger på bakgrunn av informasjonen som ble utvekslet mellom beboerne og styret. 
Styret har besluttet å reversere vedtaket angående økningen av fellesutgiftene som ble fattet på forhånd av møte. Denne beslutningen har blitt videre formidlet til Usbl. 
Ettersom vi ikke klarer å stanse kravet som allerede er utsendt, pga. for kort tid, vil beløpet bli endret først fra oktober måned og man får da refundert summen man har betalt ekstra i september måned på kravet i oktober. 
Fra november vil felleskostnadene være lik beløpet før økningen trådde inn.  
 
Reversering av vedtaket krever en ny løsning for den økonomiske utfordringen vi står ovenfor, og styret jobber med å finne en god løsning som er mest mulig skånsom for alle. 
Vi kommer med mer informasjon så snart vi har kommet frem til en god løsning! 
Vennlig hilsen Styret i Dyretråkket Borettslag  

V/ Henrik G. Madsen