Aktuelt

Vårdugnad

Søndag 12. mai kl. 13.00 – 17.00

Møt opp utenfor nordre og søndre tun kl.13.00
Der vil nødvendig utstyr være tilgjengelig og oppgaver delegeres.
Vi samles til kake og kaffe på midtre tun kl. 16.00. Gi beskjed til styret dersom du vil lage kake.
Vi håper så mange som mulig har anledningen til å bidra med å gjøre borettslaget vårt klart og fint for 17. mai.

Med vennlig hilsen
Styret i Dyretråkket Borettslag