Aktuelt

Varsel om økning av felleskostnader med virkning fra 1. februar 2023

Felleskostnadene økes med 6% fra 1. februar.
Avdragene reduseres med mer enn økningene i felleskostnader.
Rentene øker
Totalt vil samlet husleie i 2023 være lavere enn i 2022.
Styret vedtok på styremøte den 14. november 2022 å øke felleskostnadene med 6% med virkning fra
1. februar 2023.


Styret har vurdert prisutviklingen det siste året som har ført til at alle tjenester som borrettslaget
kjøper har økt med mellom 6.5 og 7.6 prosent. Spesielt vil Oslo Kommunes økning av avgiftene for
vann og avløp (VAV) og renovasjon merkes. VAV avgiftene øker med 23.5% og renovasjon økes med
12 %. Den generelle prisstigningen i samfunnet må dekkes inn gjennom våre felleskostnader.

Imidlertid er det slik at den totale betalingen for lån/avdrag/renter og felleskostnader for 2023 blir lavere enn det den er nå i desember 2022.
Husbanklånene som ble inngått da borettslaget var nytt i 1987 er ferdig nedbetalt i juni 2023.
Dette fører til lavere avdrag i 2023. De øvrige lånene vi har er avdragsfrie i 2023. Rentene på alle lån er økt flere ganger i 2022.
Styret har lagt inn en renteøkning til 4% i neste års budsjett. Slik prognosene ser ut akkurat nå, er det grunn til å håpe at renten ikke øker vesentlig over dette nivået.
Styret vil følge utviklingen gjennom første halvår og vurdere behovet for endringer.

Den samlede innbetalingen av lånekostnader pluss felleskostnader vil bli 7% lavere enn det den er nå i 2022. Den eksakte utregningen vil som vanlig komme frem på faktura/e-faktura, eller blir trukket automatisk om du har avtalegiro.

Eventuelle spørsmål som gjelder selve betalingen av felleskostnader, skal rettes til USBL

Med vennlig hilsen 

For styret 
Tom Haugen
Styreleder


Se vennligst varsel i PDF format i vedlegg herunder: