Aktuelt

Varsel om økning av felleskostnader

Varsel om økning av felleskostnader
5 % med virkning fra 1. januar 2021. 
 
Styre vedtok på styremøte 2. november 2020 å øke felleskostnadene med 5 % med virkning fra 1. januar 2021. 

Styret mener økningen i felleskostnader normalt bør ligge litt i overkant av årlig økning i konsumprisindeks, men mindre prosjekter eller uforutsette utgifter tilsier noe annet. Den forholdsvis store økningen i år skyldes blant annet følgende:
  • De siste årene har felleskostnadene vært uendret hva har medført til en negativ økonomiske balanse når akutt oppståtte prosjekter har måtte blitt gjort.
  • Usikkerhet med hensyn til kostnader til nødvendig rehabilitering.
  • Vann og avløpsgebyrene økte med 10,5 % i 2020.
  • Unngå framtidig økonomisk underskudd slik situasjonen har vært de to siste årene.
Hva må jeg betale fra 1. januar 2021?

Felleskostnadene er den delen av den månedlige fakturaen som dekker fellesgjeld og utgifter til kommunale avgifter, tv/bredbånd, felles forsikring og vaktmester. For å finne ut hva du må betale fra 1. januar neste år, kan du ta nevnte del og gange med 1,05.
Det er ingen økning av brenselsutgiftene, trappevask og avdrag og rente utgiftene vi betaler i måneden.
Dette beløpet vil også fremgå av ny faktura/e-faktura, eller bli trukket automatisk om du har avtalegiro. 

Eksempel på felleskostnader fra og med 01.01.2021 er fastsatt til:

2 roms leilighet                        Fra kr. 2 602.- til kr. 2 732.-     Økning på kr. 130.- pr. måned.
3-roms kjellerleiligheter:        Fra kr. 2 856.- til kr. 2 998.-     Økning på kr. 142.- pr. måned.
4-roms leiligheter:                   Fra kr. 3 384.- til kr. 3 553.-     Økning på kr. 169.- pr. måned.
Rekkehus:                                 Fra kr. 3 420.- til kr. 3 591.-     Økning på kr. 171.- pr. måned.
Småhus:                                    Fra kr. 3 507.- til kr. 3 682.-     Økning på kr. 175.- pr. måned.

Eventuelle spørsmål som gjelder selve betalingen av felleskostnader skal rettes til Usbl.

Med vennlig hilsener

Styret

V/ Henrik G. Madsen.