Aktuelt

Varsel om reduksjon av felleskostnader til dekning av energi/strøm utgifter (brensels kostnader fjernvarme)

Vinteren og den hardeste fyringssesongen er over. Prisene på strøm og fjernvarme ble høye gjennom hele vinteren. Prisene er fortsatt rekordhøye og både myndigheter og fagmiljøer varsler at vi må regne med høye energikostnader i lang tid fremover.
Styret valgte i fjor høst å varsle om en kraftig økning av felleskostnadene til dekning av energi. Nye felleskostnader ble innført fra og med 1. januar 2022. På den ekstraordinære generalforsamlingen i fjor høst ble styrt gitt en fullmakt til å oppta lån for å sikre borettslagets evne til å betale energikostnadene gjennom vinteren.

Det ble opptatt et lån på 2 millioner kroner i januar 2022.

Etter våre beslutninger om å øke felleskostnadene og å ta opp lån, har myndighetene innført kompensasjonsordninger for å redusere belastningen på den enkelte husholdning. Borettslag ble også etter hvert inkludert i ordningen.

Styret informerte på den ekstraordinære generalforsamlingen om at vi ville vurdere om det var grunnlag for å redusere felleskostnadene etter vinteren.

Selv om energiprisene fremdeles er høye, så har styret nå besluttet å halvere den økningen som ble innført fra og med 1. januar 2022 med virkning fra og med juni 2022.

Borettslaget som helhet har hatt et lavere forbruk av fjernvarme denne vinteren i forhold til fjorårets vinter. Dette har bidratt positivt i vår vurdering. Kompensasjonsordningen fra myndighetene bidrar også, slik at styret mener det er forsvarlig å sette ned energi delen av felleskostnadene.

For den enkelte vil reduksjonen komme frem på det månedlige innbetalingskravet USBL sender ut. Reduksjonen er regnet ut på samme bakgrunn som økningen, det vil si at i kroner vil reduksjonen bli størst for de med størst bolig. Prosentvis reduksjon er lik for alle.

Eksempel:

4 roms leilighet:
Felleskost 2021 pr mnd: 1006 kr  
Felleskost jan.2022 pr mnd: 1609 kr 
Felleskost juni 2022 pr mnd : 1307 kr 
Reduksjon pr.mnd: 302 kr
                                                                                                                                           
2 roms leilighet:                                                                                                                                                         
Felleskost 2021 pr mnd:  609 kr 
Felleskost jan.2022 pr mnd: 974 kr     
Felleskost juni 2022 pr mnd : 791 kr 
Reduksjon pr.mnd: 182 kr

Styret håper at de nye felleskostnadene pluss opprettholdelse av kompensasjonsordningene vil være tilstrekkelig for å håndtere fremtidige energikostnader ut dette året og forhåpentligvis lenger. Dersom prisene eller støtteordningene endres vesentlig, vil vi komme tilbake med mer informasjon og tiltak.

Med vennlig hilsen

For styret

Tom Haugen
Styreleder