Aktuelt

VARSEL OM VANNAVSTENGNING

VARSEL OM VANNAVSTENGNING -
Nordåsveien 18/11-20

NCC Norge AS skal foreta arbeider som medfører stengning av offentlig hovedvannledning på Nordåsveien
NCC Norge AS skal foreta arbeider som medfører stengning av offentlig hovedvannledning på Nordåsveien

Dato: 18/11-2020 - kl. 08.30-13.00

Dersom De har installasjoner med behov for kontinuerlig vanntilførsel, kjøleanlegg til dataanlegg eller lignende, bes De kontakte Mikkel Kolbe omgående.

Henvendelser og informasjon kan rettes til: Tel. 91 72 41 97

MERK!
Vannet kan helt eller delvis være tilkoblet i ovennevnte tidsrom, men vannforsyningen må
anses som ute av drift mens arbeidene pågår.

OBS ! ALLE TAPPEKRANER MÅ HOLDES
STENT I HELE ARBEIDSPERIODEN

Godkjent Foretak NCC Norge AS presiserer at vi er
uten ansvar for skader som evt. oppstår på grunn av åpne kraner i ovennevnte tidsrom.

LEGG MERKE TIL FØLGENDE:
Husk å tappe vann til dagens forbruk.
Avstengningen kan føre til en del brunt vann i tiden etter at arbeidet er ferdig.
Det er ikke helsefarlig å drikke vannet. Partiklene består av rust og humus
(organisk stoff) som har løsnet fra ledningene på grunn av endring i vannstrømmen.