Aktuelt

Viktig info til alle beboerne.

Vi trenger folk som kan stille i BU klokken 18:55 førstkommende torsdag 12.  
desember for å fronte motstanden mot at skogen bak bussholdeplassen bygges ut.


Bydelsadministrasjonen har så langt i prosessen var ganske arrogante. De ble invitert til å komme på vårt beboermøte, men noen av dem gadd ikke engang å svare på invitasjonen.
Boligbygg kunne bare stille hvis de slapp å få spørsmål.

Kanskje det er på tide å vise muskler? 

Tenker at det kan være greit for politikerne at vi viser engasjement.
Boligbygg vil bygge omsorgsboliger i skogholtet bak bussholdeplassen på Åsbråten. Det betyr at hele skogen mer eller mindre forsvinner og i tillegg kommer en ekstra trafikkbelastning i et lite område som allerede er hardt belastet. Nå som vi endelig hadde fått en bussholdeplass og skur og service hus for buss-sjåførene var nesten klare til å bli satt opp, da det ved en tilfeldighet blir kjent at Boligbygg vil bygge ut med 16 omsorgsboliger med møterom og service-ramper med mer.

Flertallet på beboermøte ønsket jo at området skal bli friområdet, og ikke reguleres slik at skogen kan bygges ut. Våre nær skoger er mye brukt av småbarnsfamilier, og ikke minst så er skogen snart den eneste arenaen som er gratis å bruke. 
Mange har sendt inn sine protester innen høringsfristen, og det er supert, og et sammendrag av disse kan fint brukes torsdag.
I tillegg kommer argumenter som artsmangfold, tematikk knyttet til inn-og utkjøring og hva skjer med plasseringen av bussholdeplassen? Må den flyttes/anlegges et annet sted?
Altså mange argumenter som vi må være helt sikre på når frem til våre folkevalgte.

Adressen er:

Oslo Kommune Bydel Søndre Nordstrand
Rosenholmveien 22

Med vennlig hilsen
Styret.