Temaer - A-E

Dugnader

Dyretråkket arrangerer dugnad et par ganger i året. Det er først og fremst for å få rusket opp i fellesarealene og få unna enkelt vedlikeholdsarbeid for en billig penge. I tillegg er det en god anledning for beboerne til å treffes og bli bedre kjent.
Dugnadsordningen fungerer fint så lenge alle er med. Men det er ofte eiere som ikke ønsker eller har anledning til å delta. Det kan oppleves som urettferdig at noen sitter hjemme, mens andre arbeider for fellesskapets beste. Slik blir det færre som deltar.

Ingen dugnadsplikt
Det er ingen plikt til å delta på dugnad. Den enkelte trenger ikke ha noen grunn for å ikke møte opp, og manglende deltagelse er ikke å anse som mislighold. Vedlikehold av fellesarealene er fellesskapets ansvar, men ingen eier kan pålegges å utføre dugnadsarbeid.