Temaer - A-E

Elbil lading

Vårt ladetorg for elbiler er etablert i den gamle car porten (der vi kastet avfall tidligere) ved bussholdeplassen. Plassene her er forbeholdt biler med ladebehov og beboere i vårt borettslag.
Borettslaget har valgt å etablere Charge365 betalingsløsning slik at alle betaler nøyaktig for sin bruk.

Borettslaget har også fått en avtale om gratis support. Det vil si at om du ikke får ladet av en eller annen grunn kan du ringe Charge365 support mellom kl. 08.00 og 16.00 til tlf. 93095364 for å få hjelp. Du skal ikke kontakte styret.

Charge365 «drifter» ladeanlegget og sørger for programoppdateringer når de foreligger, og tar kontakt dersom vi oppdager feil.

Styret har vedtatt følgende priser for å lade:
Fra kl. 06.00 – kl. 23.00 vil det koste kr. 10,- pr time å lade.
Fra kl. 23.00 – kl. 06.00 vil det koste kr. 6,- pr time.

Alle som skal lade må lage seg en bruker på Charge365, og legge inn sitt kredittkort.
Du vil da bli belastet en gang pr. mnd. for din bruk.

Det er viktig å merke seg at minuttprisen løper så lenge ladekabel er tilkoblet. Dette gjøres for å få rullering på ladeplassene, og at ingen skal stå å lade lenge etter at bilen er ferdig ladet. Det vil ikke være naturlig at folk skal flytte bilen om natten, derfor er prisen for lading etter kl. 23:00 kr. 6,- pr time.

Prisene er gjeldende med åpning av anlegget men kan bli endret underveis om en ser at prisene ikke dekker kostnadene til borettslaget. Det vil i så fall gå ut en mail til beboere i forkant.

Prisene skal dekke strømkostnader borettslaget har med ladingen, systemkostnad til bank/Charge365 samt et beløp for nedbetaling av ladestasjonene over tid.
Hvordan du registrerer deg som bruker finner du i veiledningen. 

Lading av el-bil i garasjene