Temaer - F-J

Forsikring

Boretslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gensidige Forsikring ASA.
Avtale nr 77935327.
Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise.