Temaer - F-J

HMS

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Borettslaget har investert i systemet Bevar HMS fra USBL og er nå i ferd med å implementere systemet i den daglige driften sammen med vaktmesterene.

Bevar HMS er et skreddersydd, nettbasert system som hjelper borettslaget med å ivareta kravene til internkontroll, og identifisere risikoområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Systemet består blant annet av kontrollrutiner, handlingsplaner, logg av gjennomførte tiltak og avviksbehandling. I tillegg gjør systemet det enklere å holde orden på lovpålagt dokumentasjon.

Gjennom Bevar HMS kan også Usbl overta deler av arbeidet knyttet til oppfølging og oppdatering av HMS-systemet. Dette fritar ikke styret for det juridiske ansvaret, men det reduserer arbeidsbelastningen og sikrer at lover og forskrifter følges.