Temaer - K-O

Kameraovervåking

Alle våre parkeringsplasser og garasjeanlegg er videoovervåket både ute og inne. Dette er montert etter at generalforsamlingen 2017 vedtok enstemming å gi ​​​styret fullmakt til å etablere kameraovervåkning i og utenfor garasjeanleggene, samt på alle parkeringsplasser utendørs i borettslaget.
Tidligere har borettslaget hatt problemer med en negativ utvikling hva gjelder åpenlys narkotika- og voldskriminalitet. Dette gjelder særlig ved parkeringsplassene ute og i garasjeanleggene.

På tross av økt patruljering og tilstedeværelse fra både Securitas og politi i det siste halve året ser vi at spesielt narkotikasalget fortsetter nokså åpenlyst. Styret drøftet mulige tiltak med politiet og kameraovervåking er en av anbefalingene. Nå ser vi at kriminell aktivitet har avtatt og dersom kriminalitet likevel begås kan bildematerialet være til hjelp for politiet både med hensyn til oppklaring av saker og domfellelse.

Systemet er levert og drevet av Multinett AS.

Vi håndterer videoopptakene i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).