Temaer - K-O

Lekeplassene

Dyretråkket borettslag har i dag 2 store og flotte lekeplasser som ble rehabilitert sommer 2017. Aktivareal utfører årlig kontroll av lekeplassutstyr som sikrer at lekeplassene er i henhold til gjeldende regelverk. Barnas sikkerhet er veldig viktig for styret og vi tar ansvaret svært alvorlig. Vi er derfor stolte over våre lekeplasser som holder så høy standard og er blitt naturlige møteplasser for så mange.
Styret ønsker at lekeplassene til enhver tid skal være attraktiv for de som kommer for å leke, og har derfor satt opp følgene retningslinjer for bruk av lekeplassene:

Lekeplassene skal til enhver tid være i sin opprinnelige stand.
Huskene skal være i sin opprinnelig høyde. Det er derfor ikke tillatt å tvinne huskene rundt huskestativet.

Styret håper på et godt samarbeid med de av dere som bruker lekeplassene til å holde den ren, pen og ryddig.

GOD LEK!