Temaer - K-O

Oppussing av leilighet

Ved oppussing, innflytting og lignende må banking, drilling og annen støyende virksomhet ikke skje etter kl. 20.00 og overhodet ikke skje på søndager, helligdager og høytidsdager.
Ved planlagt oppussing som medfører vesentlige støyende arbeider, særlig boring og pigging i mur og betongkonstruksjoner, skal varsles naboer i samme oppgang og tilstøtende oppganger i god tid.  Varsel legges i postkassene eller henges på oppslagstavlen i oppgangen. Varsel må underskrives med kontaktinformasjon til beboer.
 
Ved oppussing / ombygging må man ta hensyn til blant annet følgende viktige regler:

1. Ventilasjon; Montering av avtrekksvifter i luftekanaler er forbudt av hensyn til balansen i  ventilasjonssystem og de luktproblemer som kan oppstå og ikke minst på grunn av brannfare.

2. Bærevegger; Det er ikke tillatt å lage nye åpninger eller utvide eksisterende dører i bærende vegger.

3. Akustikk / lydforhold; Endring av gulvoppbygging – for eksempel med legging av fliser i oppholdsrom, som endrer akustiske / lydmessige forhold mellom leilighetene, er ikke tillatt. Det er også viktig å vite at nedsenket himling fast montert i taket kan forverre akustikken i egen leilighet.
 
Beboer er selv ansvarlig for, før arbeider igangsettes, å undersøke om planlagte oppussingsarbeider kan gjennomføres ut fra bygningsmessige og andre forskrifter og / eller om godkjenning fra myndighetene må innhentes.