Temaer - P-T

Parkering

En biloppstillingsplass er beregnet kun for personbiler. Alle biler skal være godt plassert mellom oppmerkede linjer slik at de ikke er til hinder for tilgang til biler på sidene.
Biler som står utenfor oppmerkede parkeringsområder vil bli bøtelagt. Står man også til hinder for annen parkering eller kjøring, kan man risikere å bli tauet bort. Det er ikke tillatt å parkere store eller små lastebiler på en biloppstillingsplass.

Kjøring inne i borettslaget skal skje i gangfart. Bare nødvendig kjøring er tillatt. Med nødvendig kjøring menes transport for av- og pålessing av tyngre gjenstander og transport av bevegelseshemmede. Hvis det er nødvendig å parkere et motorkjøretøy inne på tunet i mer enn 15 minutter, uten at det er synlig aktivitet med av- eller pålessing, må det innhentes parkeringsbevis fra styret.

Parkeringsselskap
Dyretråkket borettslag har avtale med P-service AS. Selskapet utfører parkeringskontroll på vegne av borettslaget i henhold til reglene ovenfor. P-service AS er medlem av Parkeringsklagenemnda.

Det har i februar 2021 blitt utdelt oblater og innloggingsinformasjon. Bilen din skal være registeret i P-Service sitt systemet, er du ny innflyttet kan du kontakte styret for å få registrert bil og motta innloggingsinformasjon.

Linken for gjesteparkering finner der her: www.gjest.pservice.no

Kontakt styret hvis du/dere ikke har mottatt innloggingsinformasjon.

Det er viktig at alle prøver å logge inn for å se om deres innlogging fungerer som den skal. Vi presiser at dette systemet har til hensikt å verne oss for at beboere og deres gjester fra nærliggende borrettslag skal benytte våre plasser. Av den grunn håper vi at innloggingsinformasjon ikke gis bort til venner og bekjente som ikke bor i vårt borrettslag.