Temaer - P-T

Parkering

En biloppstillingsplass er beregnet kun for personbiler. Alle biler skal være godt plassert mellom oppmerkede linjer slik at de ikke er til hinder for tilgang til biler på sidene.
Biler som står utenfor oppmerkede parkeringsområder vil bli bøtelagt. Står man også til hinder for annen parkering eller kjøring, kan man risikere å bli tauet bort. Det er ikke tillatt å parkere store eller små lastebiler på en biloppstillingsplass.

Kjøring inne i borettslaget skal skje i gangfart. Bare nødvendig kjøring er tillatt. Med nødvendig kjøring menes transport for av- og pålessing av tyngre gjenstander og transport av bevegelseshemmede. Hvis det er nødvendig å parkere et motorkjøretøy inne på tunet i mer enn 15 minutter, uten at det er synlig aktivitet med av- eller pålessing, må det innhentes parkeringsbevis fra styret.

Parkeringsselskap
Dyretråkket borettslag har avtale med P-service AS. Selskapet utfører parkeringskontroll på vegne av borettslaget i henhold til reglene ovenfor. P-service AS er medlem av Parkeringsklagenemnda.