Temaer - U-Y

Uteveilederen – Retningslinjer for uteområder i Dyretråkket borettslag

Styret i Dyretråkket borettslag er opptatt av å tydeliggjøre retningslinjer og ansvarsroller i uteområdene.
Dyretråkket borettslag består av 191 andeler, fordelt på blokkleiligheter, leiligheter i småhus og rekkehus. Borettslaget er omgitt av høye furutrær, og mellom bebyggelsen vokser det trær, hekker og blomster til fri benyttelse for alle. Slik har det vært siden borettslagets opprinnelse og slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Uteområdene i borettslaget består også av lekeplasser og møteplasser med benker og beplantning. Det er plantet blomster og busker på noen fellesområder. Utearealet er i utgangspunktet et fellesareal for alle beboere. Andelseiere av leiligheter på bakkeplan og rekkehus har normalt disposisjonsrett til de delene av fellesarealet som er i umiddelbar tilknytning til boligen - såkalt hageparsell. Ved manglende stell og skjøtsel av hageparsellene kan disposisjonsretten bortfalle og området vil bli omgjort til fellesareal.

Styret vil jobbe for at uteområdene skal være fremkommelige for alle og sikkerhet for barn og andre skal prioriteres.

1. Uteområdene i borettslaget 

2. Hovedmål for uteområdene i Dyretråkket 

3. Beskjæring og felling av trær 

4. Andelseieres parseller

5. Gjerder

6. Busker, trær og hekker​​​​​​​

7. Balkongene

8. Markiser, parabolantenner og annet tilbehør 

9. Dugnader og beboeransvar 

10. Oppsummering 

11. Andre dokumenter