Temaer - U-Y

Vedlikeholdsansvar

Hva har borettslaget ansvar for og hva har beboer ansvar for av vedlikehold?

Når en snakker om ansvarsfordeling og kostnader er det viktig å huske på at borettslaget ikke er en kommersiell enhet. Alle kostnader som borettslaget har, blir fordelt på hver enkelt, via felleskostnadene. Så når en snakker om at "borettslaget skal betale", så er det i praksis beboerne, men at det blir fordelt på alle andelseiere.
Borettslagets ansvar
Ytre vedlikehold av bygninger
Utvendig kledning
Ytterdør og vinduer
Vedlikehold av felles rom og arealer, deriblant grøntarealer, lekeplasser og lignende
Felles kabelnett for TV t.o.m. tilkoplingsboks
Elektronisk ledningsnett fram til sikringsskap
Ytre- og innvendige rør fram til stoppekran og vannlås

Andelseiers ansvar
Fornying av tapet, maling og golvbelegg
Vedlikehold av dører, låser, nøkler, vinduer, elektriske ledninger fra boligens sikringsskap, sikringer, batteri i røykvarsler
Vedlikehold av sanitærporselen, badekar og kraner
Istandsetting av innvendige kloakkledninger/rør til egen vannlås rensing/erstatning av rist ved kjøkkenavtrekk

Se pdf: Ansvarsfordeling vedlikehold