Temaer - U-Y

Ventilasjonsanlegget

Alle lufteluker og lufteventiler i leilighetene må alltid være åpne for å unngå høy fuktighet som kan medføre helseproblem og råteskader, og disse må aldri bygges igjen eller stenges / tildekkes ved ombygging av kjøkken og andre rom, eller ved senking av tak.
Påkobling av elektrisk avtrekksvifte til luftekanaler er forbudt av hensyn til barnnfare, balansen i ventilasjonssystem og luktproblemer.