Aktuelt

Varsel om 5% økning av felleskostnader med virkning fra 1. januar 2022.

Styret vedtok på styremøte den 27. september 2021 å øke felleskostnadene med 5% med virkning fra 1. januar 2022.
 
Styret mener økningen i felleskostnader bør ligge litt i overkant av årlig økning i konsumprisindeks, med mindre prosjekter eller uforutsette utgifter tilsier noe annet. Økningen i felleskostnader for 2022 skyldes flere forhold:

Det siste året har flere kostnadstyper økt betraktelig.
  • Fjernvarme/strøm (se eget varsel med egne tiltak).
  • Kommunale avgifter har økt med 40%
  • TV/bredbånd har økt med 35%
  • Økte kostnader til uforutsett og planlagt vedlikehold
  • Borettslagets resultat, selv etter opptak av nytt lån i 2020, er ikke tilfredsstillende og fører til for lav soliditet
  • Anstrengt økonomi betyr mindre muligheter for å gjennomføre så gode tjenester og vedlikehold som er ønskelig og nødvendig.

Hva må jeg betale fra 1. januar 2022.

Felleskostnadene er den delen av den månedlige fakturaen som dekker fellesgjeld og utgifter til strøm, varme, varmtvann, kommunale avgifter, tv/bredbånd samt felles forsikring, vaktmestertjenester og vedlikehold. For å finne ut nøyaktig hva du må betale fra 1 januar neste år, kan du ta din nåværende månedlig sum felleskostnader og multiplisere med 1.05.
Det nye beløpet kommer frem på faktura/e-faktura, eller blir trukket automatisk om du har avtalegiro.

Eksempel på felleskostnader fra og med 01.01.2022 er fastsatt til:
3 roms leilighet               Ny felleskostnad 3150,- kr/mnd              Økning på 150 kr pr mnd
4 roms leilighet               Ny felleskostnad 3740,- kr/mnd              Økning på 190 kr pr mnd
Rekkehus                         Ny felleskostnad 3770,- kr/mnd              Økning på 170 kr pr mnd
Småhus                            Ny felleskostnad 2770,- kr/mnd              Økning på 140 kr pr mnd

(For eksakt felleskostnad for egen bolig, se egen faktura)

Eventuelle spørsmål som gjelder selve betalingen av felleskostnader, skal rettes til USBL.

Med Vennlig Hilsen

Tom Haugen
Styreleder /Dyretråkket Borettslag