Temaer - A-E

Avfall, kildesortering og storsøppel

Dyretråkket borettslag tilbyr gode ordninger for håndtering av søppel.
Husholdningsavfall

Borettslaget har flere store søppelboder. Her kan du kaste vanlig husholdningsavfall og papir/papp i separate innkastluker. Husholdningsavfall skal pakkes inn i pose før det kastes. Blå pose for plast, grønn pose for matavfall og hvit pose/vrengt handlepose fra butikken for restavfall.

I tillegg er det kildesortering på busholdeplassen. Her står det en container for kasting av glass og metall, samt en tøyinnsamlingsboks.

Følgende er forbudt å kaste i søppelboden: selvantennelig eller særlig farlig brannfarlig avfall, flytende avfall, glassgjenstander, spraybokser og lignende, samt spesialavfall som bilbatterier, maling, lakk og lignende (benytt Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien, 1279 Oslo). Større gjenstander (ikke oppussingsmateriell) kan beboerne kaste i komprimatorbilen på borettslagets containerdager.
 
Containerdager
Borettslaget har containerdag for storsøppel. Da kan du kaste storsøppel (ikke oppussingsarbeider, hvitevarer m.m.) som du ikke får kastet i ordinær søppel til daglig. Se komprimatorbil

Følgende er definert som spesialavfall og kan ikke kastes:
Stein, radiator, brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander, bilbatterier, gipsplater og impregnert treværk må kastes på egne miljøstasjoner, for eksempel Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien, 1279 Oslo.

Hvitevarer som kjøleskap, fryser, komfyr med mer kan kastes hos for eksempel Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien, 1279 Oslo eller Elkjøp, Vinterbro.

På containerdagen blir det også satt ut bur for småelektrisk avfall og malingsspann. I buret for e-avfall kan man kaste alt  av småelektriske ting som blant annet data, kabler, barbermaskiner, husholdningsapparater som støvsuger, brødrister, kaffetrakter, tv, miksmaster, vannkoker, lamper, lampetter, radioer, stereoanlegg osv. Burene vil stå ved den store lekeplassen ved D.32 på selve container-dagen. (Nb! Her skal det ikke kastes bilbatterier).

Har du svært mye avfall?
Du kan ikke kaste materiale fra større oppussingsarbeider. Da kan du bestille en iSekk fra www.isekk.no

Avfall ifm med oppussing – hva gjør vi med det?