Temaer - A-E

Bruk av uteområdene

Dyretråkket borettslag har flere grøntområder. Disse vedlikeholdes av Servicesentralen og er av stor, positiv betydning for bomiljøet.
Plener
Småplenene  er ikke bruksplener. De større bruksplenene og andre beplantninger må behandles fornuftig. Foreldre må påse at ingen plener ødelegges av for konsentrert lek.
Sykling på plenene er forbudt, og i det minste voksne beboere bør avstå fra å lage snarveier over plenene. Bruksplenene må skånes maksimalt når de er oppbløtte, særlig vår og høst.
Bilkjøring og parkering på plenene er ikke tillatt.

Ballspill
Ballspill er ikke tillatt i borettslagets fellesområder, det henvises til at det er flere ballbinger/ballbaner i omkringliggende områder. 

Lekeplass
Støyende lek bør ikke forekomme etter kl. 21.00 på lekeplassen. Dette for å hensynta beboere som bor ved siden av lekeplassen.
 
Vedlikehold av uteområdet
Vaktmester har ansvar for gressklipping, snøbrøyting, skjøtsel av blomster, hekker, busker og trær, sprøyting mot ugress med mer.

Se også Uteveilederen – Retningslinjer for uteområder i Dyretråkket borettslag